Obdobie zámorských objavov

Obdobie veľkých námorných objavov je bezpochyby najvýznamnejším obdobím portugalskej histórie. Jeho vplyv na krajinu a jej obyvateľov je zjavný aj dnes v rôznych rovinách. Počas takmer dvoch storočí (od 1415 – dobytie Ceuty – až 1600) predovšetkým však koncom 15. […]