×

 

Lektorát Inštitútu Camões

Miesto Termín
Budapešť máj a november

Druh certifikátu

Záujemca získa medzinárodne uznávaný certifikát CAPLE o úspešnom absolvovaní skúšky na vybranej úrovni.

Skúška Cena
ACESSO A1 40 €
CIPLE A2 70 €
DEPLE B1 90 €
DIPLE B2 110 €
DAPLE C1 125 €
DUPLE C2 140 €

 

Medzinárodné skúšky Celpe-Bras

Miesto Termín
Bratislava 25. apríl 2023

Zápis prebieha od 13. 2.  do 24. 2. priamo cez stránku INEP

Druh certifikátu

Záujemca získa medzinárodne uznávaný certifikát Celpe-Bras o úspešnom absolvovaní skúšky na vybranej úrovni.

Úroveň
Intermediário B1
Intermediário Superior B2
Avançado  C1
Avançado Superior C2
Na skúšky sa prihlasuje priamo cez portál inštitútu INEP. V elektronickej prihláške je potrebné vybrať si Portugalský inštitút ako testovacie centrum (posto aplicador). Skúšky sa uskutočnia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

 

Cena skúšky: 110,- €