×

Portugalský inštitút

Miesto Termín
Bratislava na základe dohody so skúšajúcim

Druh certifikátu

Záujemca získa osvedčenie o úspešnom absolvovaní skúšky na vybranej úrovni:

začiatočníci
mierne pokročilí
pokročilí
Tieto skúšky absolvujú v rámci kurzu aj študenti kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR a certifikovaného portugalským inštitútom Camões IP, propagujúcim portugalský jazyk a kultúru pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí Portugalskej republiky.

Cena skúšky: 35,- €

Lektorát Inštitútu Camões

Miesto Termín
Budapešť máj a november

Druh certifikátu

Záujemca získa medzinárodne uznávaný certifikát CAPLE o úspešnom absolvovaní skúšky na vybranej úrovni.

Skúška Cena
ACESSO A1 40 €
CIPLE A2 70 €
DEPLE B1 90 €
DIPLE B2 110 €
DAPLE C1 125 €
DUPLE C2 140 €


Portugalský inštitút

Miesto Termín
Bratislava na základe dohody so skúšajúcim

Druh certifikátu

Záujemca získa osvedčenie o úspešnom absolvovaní skúšky na vybranej úrovni:

začiatočníci
mierne pokročilí
pokročilí
Tieto skúšky absolvujú v rámci kurzu aj študenti kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR a certifikovaného portugalským inštitútom Camões IP, propagujúcim portugalský jazyk a kultúru pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí Portugalskej republiky.

Cena skúšky: 35,- €

Medzinárodné skúšky Celpe-Bras

Miesto Termín
Bratislava december 2020

Druh certifikátu

Záujemca získa medzinárodne uznávaný certifikát Celpe-Bras o úspešnom absolvovaní skúšky na vybranej úrovni.

Úroveň
Intermediário B1
Intermediário Superior B2
Avançado  C1
Avançado Superior C2
Na skúšky sa prihlasuje priamo cez portál inštitútu INEP. V elektronickej prihláške je potrebné vybrať si Portugalský inštitút ako testovacie centrum. Skúšky sa uskutočnia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

 

Cena skúšky: 89,- €