×

Kurzy
portugalčiny

Skôr ako sa pustíte do štúdia 6. najrozšírenejšieho jazyka sveta, ktorým hovorí približne 260 miliónov ľudí, vyberte si vhodný variant. Medzi brazílskou a európskou portugalčinou je totiž nezanedbateľný rozdiel.

No nech sa už rozhodnete akokoľvek, pokiaľ sa naučíte jeden variant portugalčiny, budete rozumieť aj druhému, rovnako ako si rozumejú Portugalci a Brazílčania, a určite nebudete mať problém dohovoriť sa v žiadnej krajine lusosveta!

Z histórie kurzov

Kurzy portugalčiny sme prvýkrát otvorili v roku 2003. Na začiatku prebiehali na Brazílskom honorárnom konzuláte, po jeho zrušení sme kurzy organizovali na Veľvyslanectve Portugalskej republiky a na Veľvyslanectve Brazílskej federatívnej republiky.

Našimi lektormi sú absolventi vysokoškolského štúdia portugalčiny, ktorí sa zúčastnili niekoľkých študijných pobytov v Portugalsku a majú viacročnú prax vo výučbe jazyka, ako aj lektori – rodení Portugalci a Brazílčania.

Kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR a certifikované portugalským inštitútom Camões, I. P., propagujúcim portugalský jazyk a kultúru pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí Portugalskej republiky.

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy portugalčiny sú vhodné pre študentov, ktorí uprednostňujú výučbu v kolektíve (minimálne 5 študentov). Skupina sa stretáva dvakrát do týždňa podľa pevného rozvrhu a výučba trvá 90 minút.

Skupinový kurz je skvelou príležitosťou naučiť sa jazyk s ďalšími nadšencami, stretnúť nových priateľov, vzájomne sa motivovať a vymeniť
si znalosti a skúsenosti s portugalským jazykom a kultúrou.

Po absolvovaní dvoch semestrov získajú študenti jazykový certifikát o absolvovaní kurzu. Na prebiehajúce kurzy je možné sa prihlásiť aj v priebehu semestra.

Úrovne skupinových kurzov

Olá! portugalčina pre začiatočníkov
Fixe! portugalčina pre mierne pokročilých
Parabéns! portugalčina pre pokročilých
Viac o skupinových kurzoch

Individuálne a intenzívne kurzy

Máte špeciálne požiadavky pri výučbe a nemáte možnosť alebo čas prispôsobovať sa iným? Potrebujete flexibilný učebný plán a individuálny prístup? Chcete napredovať podľa svojich predstáv – potrebujete na štúdium viac času, alebo naopak je vaším cieľom učiť sa čo najintenzívnejšie? Radi by ste sa zamerali na špecifické oblasti alebo si chceli osobitne precvičiť či naštudovať gramatiku alebo popracovať na konverzácii?

V tom prípade je tento kurz šitý práve na vás. Vyjdeme vám v ústrety obsahovo aj časovo. Výhodou individuálneho kurzu je, že sa Vám lektor bude venovať na 100% a výsledky prídu viditeľne rýchlejšie. Prispôsobíme sa vášmu času aj predmetu, na ktorý sa chcete zamerať.

Viac o individuálnych a intenzívnych kurzoch

Kurzy pre firmy a menšie skupiny

Tento typ kurzov je určený pre menšiu skupinku ľudí, kolegov, spolužiakov či kamarátov. Ide o akúsi kombináciu individuálneho a skupinového kurzu, ktorý lektor prispôsobí vašim požiadavkám. Výhodou je, že si svojich spolužiakov vyberiete sami a sami môžete ovplyvňovať priebeh kurzu a prispôsobiť si rozvrh na základe spoločných možností.

Viac o kurzoch pre firmy a menšie skupiny

Curso preparatório CELPE-Bras

O Instituto Português informa aos interessados que oferece curso preparatório para prova de proficiência.

O curso é regido por uma profissional experiente da banca examinadora das provas do CELPE-Bras.

Para mais informações, acesse o link.

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy portugalčiny sú vhodné pre študentov, ktorí uprednostňujú výučbu v kolektíve (minimálne 5 študentov). Skupina sa stretáva dvakrát do týždňa podľa pevného rozvrhu a výučba trvá 90 minút.

Skupinový kurz je skvelou príležitosťou naučiť sa jazyk s ďalšími nadšencami, stretnúť nových priateľov, vzájomne sa motivovať a vymeniť
si znalosti a skúsenosti s portugalským jazykom a kultúrou.

Po absolvovaní dvoch semestrov získajú študenti jazykový certifikát o absolvovaní kurzu. Na prebiehajúce kurzy je možné sa prihlásiť aj v priebehu semestra.

Úrovne skupinových kurzov

Oi! portugalčina pre začiatočníkov
Legal! portugalčina pre mierne pokročilých
Ótimo! portugalčina pre pokročilých
Viac o skupinových kurzoch

Individuálne a intenzívne kurzy

Máte špeciálne požiadavky pri výučbe a nemáte možnosť alebo čas prispôsobovať sa iným? Potrebujete flexibilný učebný plán a individuálny prístup? Chcete napredovať podľa Vašich predstáv – potrebujete na štúdium viac času alebo naopak, je Vašim cieľom učiť sa čo najintenzívnejšie? Radi by ste sa zamerali na špecifické oblasti alebo si chceli osobitne precvičiť či naštudovať gramatiku alebo popracovať na konverzácii?

V tom prípade je tento kurz šitý práve na Vás. Vyjdeme Vám v ústrety obsahovo aj časovo. Výhodou individuálneho kurzu je, že sa Vám lektor bude venovať na 100% a výsledky prídu viditeľne rýchlejšie. Prispôsobíme sa Vášmu času aj predmetu, na ktorý sa chcete zamerať.

Viac o individuálnych a intenzívnych kurzoch

Kurzy pre firmy a menšie skupiny

Tento typ kurzov je určený pre menšiu skupinku ľudí, kolegov, spolužiakov či kamarátov. Ide o akúsi kombináciu individuálneho a skupinového kurzu, ktorý lektor prispôsobí Vašim požiadavkám. Výhodou je, že si svojich spolužiakov vyberiete sami a sami môžete ovplyvňovať priebeh kurzu a prispôsobiť si rozvrh na základe spoločných možností.

Viac o kurzoch pre firmy a menšie skupiny

Curso preparatório CELPE-Bras

O Instituto Português informa aos interessados que oferece curso preparatório para prova de proficiência.

O curso é regido por uma profissional experiente da banca examinadora das provas do CELPE-Bras.

Para mais informações, acesse o link.

Prihláste sa!

   Skúšky z portugalčiny

   V Portugalskom inštitúte môžete absolvovať skúšku z portugalského jazyka a získať osvedčenie o jazykovej úrovni. Poradíme vám tiež, kde sa dajú absolvovať medzinárodné skúšky z európskej a brazílskej portugalčiny.

   Skúšky z portugalčiny

   V Portugalskom inštitúte môžete absolvovať skúšku z portugalského jazyka a získať osvedčenie o jazykovej úrovni. Poradíme vám tiež, kde sa dajú absolvovať medzinárodné skúšky z európskej a brazílskej portugalčiny.

   Odporúčané učebnice ku kurzom

   Portugalština
   Portugalština
   E. Schalková, J. Jindrová, L. Mlýnková
   2014

   Často kladené otázky

   Aký je rozdiel medzi európskou a brazílskou portugalčinou?

   Dosť výrazné rozdiely nájdeme vo výslovnosti (v brazílskej portugalčine dokonca existujú hlásky, ktoré v modernej európskej portugalčine nie sú, napr. [dž], [č]), v slovnej zásobe (a to aj pri bežných slovách, napr. autobus: eu. autocarro, braz. ônibus, vlak: eu. comboio, braz. trem) aj v niektorých gramatických väzbách (napr. odlišné tvorenie prítomného priebehového času).

   Rozdiely, ktoré boli medzi dvoma variantmi na úrovni pravopisu, vyriešila ortografická reforma z roku 2009. Zasiahla najmä európsky pravopis, ktorý sa zjednodušuje a približuje sa tak k brazílskemu. Momentálne sa môže používať starý aj nový variant. Napriek pomerne veľkému počtu rozdielov na rôznych jazykových úrovniach, pokiaľ sa naučíte jeden variant portugalčiny, budete bez problémov rozumieť druhému, rovnako ako si rozumejú Portugalci a Brazílčania.

   Sú do jednotlivých úrovní vstupné testy?

   Nie, vstupné testy nerobíme. Záujemcovia o kurz sa môžu poradiť s koordinátorom kurzov – Zuzana Greksáková (zgreksakova@portugal.sk), alebo si svoju optimálnu jazykovú úroveň určiť podľa tabuľky Jazykové úrovne portugalčiny.

   Čo ak sa zaradím do nesprávnej úrovne?

   Ak sa budete chcieť preradiť do nižšej alebo vyššej úrovne, môžete tak bez problémov urobiť, pokiaľ je v danej skupine voľné miesto.

   Kto sú naši lektori?

   V kurzoch pre začiatočníkov učia slovenskí lektori – absolventi magisterského štúdia portugalského jazyka a kultúry, ktorí študovali aj v zahraničí, alebo zahraniční lektori, ktorí ovládajú slovenčinu. V skupinách pre mierne pokročilých a pokročilých učia slovenskí lektori alebo rodení Portugalci a Brazílčania so skúsenosťami s jazykovou výučbou.

   Môžem si nahradiť vymeškanú hodinu?

   Nie, keďže na väčšine úrovní máme len jednu skupinu, nie je možné si hodinu nahradiť.

   Vrátia mi peniaze, keď kurz preruším?

   Pokiaľ sa záväzne prihlásite na kurz, nie je možné peniaze vrátiť.

   Dostanem po absolvovaní kurzu certifikát?

   Po ukončení dvoch semestrov a úspešnom napísaní testu dostanete Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovanom Ministerstvom školstva SR a portugalským jazykovým a kultúrnym inštitútom Camões na danej úrovni (začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí).