Osobnosti histórie

Dinis I: (kráľ v rokoch 1279-1325) – kráľ, zakladateľ prvej univerzity Spravodlivý roľník Pokojné obdobie Dinisovej vlády (1279-1325) sa nieslo v duchu rozvoja poľnohospodárstva: Sám panovník započal a rozvinul v tejto oblasti niekoľko melioračných aktivít. Zaslúžil sa však aj o […]