Camané

Camané, celým menom Carlos Manuel Moutinho Paiva dos Santos Duarte (Camané je umelecké meno zložené z krstných mien Carlos a Manuel), je v súčasnej dobe najvýznamnejším mužským hlasom z novej generácie spevákov fado. Narodil sa v roku 1967 v mestečku […]