Fado

“Fado is the spontaneous poetry of the human heart, shared with an audience that feels and understands.” Lawton McCawl Typickým hudobným prejavom Portugalcov, v ktorom takisto rezonujú vplyvy rôznych kultúr a tradícií je tzv. fado (voľne osud).  Pôvodné fado je […]