Lídia Jorge

Lídia Jorge (*1946) sa narodila v Algarve a vyštudovala romanistiku v Lisabone. Pracovala ako profesorka na strednej škole, keď sa rozhodla prijať ponuku na učenie v Angole a Mozambiku v období koloniálnej vojny. Skúsenosti a zážitky zo života v bývalých kolóniách opisuje aj vo svojom najznámejšom diele Costa dos […]