Periodizácia portugalskej literatúry

Portugalskú literatúru delíme na tri hlavné obdobia: 1) Stredoveká literatúra (1189-1527) – v tomto období vznikala trubadúrska poézia (1189-1434) a humanistická a renesančná tvorba (1434-1527). Najstarším textom portugalskej literatúry je pieseň Canção da Ribeirinha (1189 alebo 1198) od Paioa Soaresa […]