Sophia de Mello Breyner Andresen

Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004)bola najvýznamnejšou portugalskou poetkou a ako prvá spisovateľka získala najvyššie možné ocenenie – Prémio Camões (1999). Hoci sa Sophia narodila v Porte, mala holandské aristokratické korene, čo sa odzrkadlilo aj v jej výchove. Fascinovala ju starogrécka kultúra a rozhodla sa […]