Trubadúrska poézia

Stredoveká literatúra sa vo svojich začiatkoch šírila najmä ústnou formou a medzi obyvateľstvom vznikali rôzne mýty, legendy a piesne. Spoločnosť sa v tomto období delila na tri stavy: duchovenstvo, šľachta a obyčajný ľud. Ekonomika bola založená na poľnohospodárstve, hoci muži trávili viac času na […]