Vergílio Ferreira

Vergílio Ferreira (1916-1996) patrí k najvýznamnejším portugalským spisovateľom 20. storočia. Vyštudoval klasickú filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity v Coimbre a celý život pôsobil ako učiteľ latinčiny a portugalčiny. Od neorealizmu vo svojich ranných dielach postupne prešiel k existencializmu a nakoniec k […]