Vysokoškolské štúdium

Portugalské vysoké školy sa delia na univerzity a polytechnické inštitúty – tie sú buď súkromné alebo verejné. Pokiaľ máte záujem študovať na vysokej škole v Portugalsku, musíte mať ukončené stredoškolské vzdelanie, teda za sebou 12 rokov školskej dochádzky a úspešne […]