Architektúra v Portugalsku

Manuelský sloh Bohatstvo, ktoré Portugalsku priniesli zámorské objavy sa odzrkadlilo predovšetkým v architektúre vo vzniku tzv. Manuelského slohu (nazvaný Manuelino podľa kráľa Manuela I., v prvej polovici 16. storočia), spájajúceho neskorú gotiku s veľkolepou a jedinečnou dekoratívnosťou. Tá odzrkadľovala všetko […]