×

Skupinové kurzy

Zápis na zimný semester 2024

Spustili sme prihlasovanie na zimný semester 2024. Čo vám ponúkame?

 • kurzy európskej portugalčiny od úplných začiatočníkov až po pokročilých
 • 50 vyučovacích hodín, vďaka čomu po 2 semestroch získate certifikát
 • menšie skupinky už od 4 ľudí a vyššia šanca, že sa nám podarí otvoriť aj pokročilejšie kurzy a kurzy brazílskej portugalčiny
Cena 
250 € (pri min. počte 5 ľudí)

Začiatok kurzov
od 29. 1. 2024

Zápis
prebieha priebežne

Dĺžka kurzu
50 vyučovacích hodín
(25 deväťdesiatminútových blokov)

Platba prevodom na účet
IBAN: SK13 3100 0000 0040 7003 0705

Na kurz je možné sa prihlásiť aj v priebehu roka, ak je voľné miesto.

V prípade, že sa neprihlási dostatočný počet záujemcov, môžeme takýto kurz zrušiť. Poplatok za kurz vám v tomto prípade vrátime v plnej výške.

Ak vám nevyhovujú dni alebo časy skupinových kurzov, ponúkame vám individuálne hodiny na mieru. 

Tabuľka jazykových úrovní

Rozvrh hodín na zimný semester 2024

Kurzy prebiehajú ONLINE.

Olá 1! ONLINE kurz pre úplných začiatočníkov (európska portugalčina)

Pondelok
17:30
UTStreda
17:30
ŠTPISONE

Olá 2! ONLINE kurz pre úplných začiatočníkov (európska portugalčina)

POUtorok
18:00
STStvrtok
18:00
PISONE

Olá 3! ONLINE kurz pre začiatočníkov (európska portugalčina)

POUtorok
18:00
STStvrtok
18:00
PISONE

Parabéns 8! ONLINE kurz pre pokročilých (európska portugalčina)

POUtorok
18:30
STŠTPISONE

Prihláste sa!

  Často kladené otázky

  Aký je rozdiel medzi európskou a brazílskou portugalčinou?

  Dosť výrazné rozdiely nájdeme vo výslovnosti (v brazílskej portugalčine dokonca existujú hlásky, ktoré v modernej európskej portugalčine nie sú, napr. [dž], [č]), v slovnej zásobe (a to aj pri bežných slovách, napr. autobus: eu. autocarro, braz. ônibus, vlak: eu. comboio, braz. trem) aj v niektorých gramatických väzbách (napr. odlišné tvorenie prítomného priebehového času).

  Rozdiely, ktoré boli medzi dvoma variantmi na úrovni pravopisu, vyriešila ortografická reforma z roku 2009. Zasiahla najmä európsky pravopis, ktorý sa zjednodušuje a približuje sa tak k brazílskemu. Momentálne sa môže používať starý aj nový variant. Napriek pomerne veľkému počtu rozdielov na rôznych jazykových úrovniach, pokiaľ sa naučíte jeden variant portugalčiny, budete bez problémov rozumieť druhému, rovnako ako si rozumejú Portugalci a Brazílčania.

  Sú do jednotlivých úrovní vstupné testy?

  Nie, vstupné testy nerobíme. Záujemcovia o kurz sa môžu poradiť s koordinátorom kurzov – Zuzana Greksáková (zgreksakova@portugal.sk), alebo si svoju optimálnu jazykovú úroveň určiť podľa tabuľky Jazykové úrovne portugalčiny.

  Čo ak sa zaradím do nesprávnej úrovne?

  Ak sa budete chcieť preradiť do nižšej alebo vyššej úrovne, môžete tak bez problémov urobiť, pokiaľ je v danej skupine voľné miesto.

  Kto učí na jednotlivých úrovniach kurzov?

  V kurzoch pre začiatočníkov učia slovenskí lektori – absolventi magisterského štúdia portugalského jazyka a kultúry, ktorí študovali aj v zahraničí, alebo zahraniční lektori, ktorí ovládajú slovenčinu. V skupinách pre mierne pokročilých a pokročilých učia slovenskí lektori alebo rodení Portugalci a Brazílčania so skúsenosťami s jazykovou výučbou.

  Môžem si nahradiť vymeškanú hodinu?

  Nie, keďže na väčšine úrovní máme len jednu skupinu, nie je možné si hodinu nahradiť.

  Vrátia mi peniaze, keď kurz preruším?

  Pokiaľ sa záväzne prihlásite na kurz, nie je možné peniaze vrátiť.

  Dostanem po absolvovaní kurzu certifikát?

  Po ukončení dvoch semestrov a úspešnom napísaní testu dostanete Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovanom Ministerstvom školstva SR a portugalským jazykovým a kultúrnym inštitútom Camões na danej úrovni (začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí).