×

Skupinové kurzy

Zápis na jesenný semester 2019

V akademickom roku 2019 – 2020 spúšťame ďalší semester skupinových kurzov európskej a brazílskej portugalčiny. Čo vám ponúkame?

  • kurzy brazílskej a európskej portugalčiny od úplných začiatočníkov až po pokročilých
  • nový systém prihlasovania priamo cez našu stránku
  • 50 vyučovacích hodín, vďaka čomu po 2 semestroch získate certifikát
  • menšie skupinky už od 5 ľudí a vyššia šanca, že sa nám podarí otvoriť aj pokročilejšie kurzy a kurzy brazílskej portugalčiny
Cena 
250 €

Začiatok kurzov
druhá polovica septembra

Zápis
do 22. 9. 2019

Dĺžka kurzu
50 vyučovacích hodín
(25 deväťdesiatminútových blokov)

Platba prevodom na účet
IBAN: SK13 3100 0000 0040 7003 0705

Na kurz je možné sa prihlásiť aj v priebehu roka, ak je voľné miesto.

V prípade, že sa neprihlási dostatočný počet záujemcov, môžeme takýto kurz zrušiť. Poplatok za kurz vám v tomto prípade vrátime v plnej výške.

Tabuľka jazykových úrovní

Rozvrh hodín na zimný semester 2019

Kurzy sa začnú 18. 2. 2019 a budú prebiehať od 18:00 do 19:30 v Spoločenskom dome Nivy na Súťažnej 18

Olá 2! kurz pre začiatočníkov (európska portugalčina)

Pondelok
18:00
UTStreda
18:00
ŠTPISONE

Parabéns 1! kurz pre pokročilých (európska portugalčina)

Pondelok
18:00
UTStreda
18:00
ŠTPISONE

Prihláste sa!

Často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi európskou a brazílskou portugalčinou?

Dosť výrazné rozdiely nájdeme vo výslovnosti (v brazílskej portugalčine dokonca existujú hlásky, ktoré v modernej európskej portugalčine nie sú, napr. [dž], [č]), v slovnej zásobe (a to aj pri bežných slovách, napr. autobus: eu. autocarro, braz. ônibus, vlak: eu. comboio, braz. trem) aj v niektorých gramatických väzbách (napr. odlišné tvorenie prítomného priebehového času).

Rozdiely, ktoré boli medzi dvoma variantmi na úrovni pravopisu, vyriešila ortografická reforma z roku 2009. Zasiahla najmä európsky pravopis, ktorý sa zjednodušuje a približuje sa tak k brazílskemu. Momentálne sa môže používať starý aj nový variant. Napriek pomerne veľkému počtu rozdielov na rôznych jazykových úrovniach, pokiaľ sa naučíte jeden variant portugalčiny, budete bez problémov rozumieť druhému, rovnako ako si rozumejú Portugalci a Brazílčania.

Sú do jednotlivých úrovní vstupné testy?

Dosť výrazné rozdiely nájdeme vo výslovnosti (v brazílskej portugalčine dokonca existujú hlásky, ktoré v modernej európskej portugalčine nie sú, napr. [dž], [č]), v slovnej zásobe (a to aj pri bežných slovách, napr. autobus: eu. autocarro, braz. ônibus, vlak: eu. comboio, braz. trem) aj v niektorých gramatických väzbách (napr. odlišné tvorenie prítomného priebehového času).

Rozdiely, ktoré boli medzi dvoma variantmi na úrovni pravopisu, vyriešila ortografická reforma z roku 2009. Zasiahla najmä európsky pravopis, ktorý sa zjednodušuje a približuje sa tak k brazílskemu. Momentálne sa môže používať starý aj nový variant. Napriek pomerne veľkému počtu rozdielov na rôznych jazykových úrovniach, pokiaľ sa naučíte jeden variant portugalčiny, budete bez problémov rozumieť druhému, rovnako ako si rozumejú Portugalci a Brazílčania.

Čo ak sa zaradím do nesprávnej úrovne?

Dosť výrazné rozdiely nájdeme vo výslovnosti (v brazílskej portugalčine dokonca existujú hlásky, ktoré v modernej európskej portugalčine nie sú, napr. [dž], [č]), v slovnej zásobe (a to aj pri bežných slovách, napr. autobus: eu. autocarro, braz. ônibus, vlak: eu. comboio, braz. trem) aj v niektorých gramatických väzbách (napr. odlišné tvorenie prítomného priebehového času).

Rozdiely, ktoré boli medzi dvoma variantmi na úrovni pravopisu, vyriešila ortografická reforma z roku 2009. Zasiahla najmä európsky pravopis, ktorý sa zjednodušuje a približuje sa tak k brazílskemu. Momentálne sa môže používať starý aj nový variant. Napriek pomerne veľkému počtu rozdielov na rôznych jazykových úrovniach, pokiaľ sa naučíte jeden variant portugalčiny, budete bez problémov rozumieť druhému, rovnako ako si rozumejú Portugalci a Brazílčania.

Kto učí na jednotlivých úrovniach kurzov?

Dosť výrazné rozdiely nájdeme vo výslovnosti (v brazílskej portugalčine dokonca existujú hlásky, ktoré v modernej európskej portugalčine nie sú, napr. [dž], [č]), v slovnej zásobe (a to aj pri bežných slovách, napr. autobus: eu. autocarro, braz. ônibus, vlak: eu. comboio, braz. trem) aj v niektorých gramatických väzbách (napr. odlišné tvorenie prítomného priebehového času).

Rozdiely, ktoré boli medzi dvoma variantmi na úrovni pravopisu, vyriešila ortografická reforma z roku 2009. Zasiahla najmä európsky pravopis, ktorý sa zjednodušuje a približuje sa tak k brazílskemu. Momentálne sa môže používať starý aj nový variant. Napriek pomerne veľkému počtu rozdielov na rôznych jazykových úrovniach, pokiaľ sa naučíte jeden variant portugalčiny, budete bez problémov rozumieť druhému, rovnako ako si rozumejú Portugalci a Brazílčania.

Môžem si nahradiť vymeškanú hodinu?

Rozdiely, ktoré boli medzi dvoma variantmi na úrovni pravopisu, vyriešila ortografická reforma z roku 2009. Zasiahla najmä európsky pravopis, ktorý sa zjednodušuje a približuje sa tak k brazílskemu. Momentálne sa môže používať starý aj nový variant. Napriek pomerne veľkému počtu rozdielov na rôznych jazykových úrovniach, pokiaľ sa naučíte jeden variant portugalčiny, budete bez problémov rozumieť druhému, rovnako ako si rozumejú Portugalci a Brazílčania.