×

 


  • výučba portugalčiny a organizovanie jazykových kurzov
  • prekladateľské a tlmočnícke služby
  • poskytovanie informácií a poradenstvo
  • spolupráca s organizáciami a inštitúciami v lusofónnych krajinách a na Slovensku
  • organizovanie seminárov, kultúrnych a vzdelávacích podujatí
  • podpora prekladov lusofónnej literatúry, nakladateľská a vydavateľská činnosť
  • vedecko-výskumná práca v oblasti portugalského jazyka
  • propagácia lusofónnych krajín
Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť