×

Vedeli ste, že viete podporiť lusofónne aktivity na Slovensku a nič za to nedáte? Či už venujete svoje 2 % z daní, alebo percentá z nákupu cez Dobromat všetky takto získané prostriedky použijeme na zlepšenie kurzov portugalčiny, podporu prekladov lusofónnej literatúry, vedecko-výskumnú prácu v oblasti portugalského jazyka a organizáciu vzdelávacích a kultúrnych akcií, o ktorých vás budeme informovať na webovskej stránke.

Obrigado!

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť