×

Sídlo / Sede:

Katedra romanistiky, FF UK, Gondova 2, Bratislava 818 01

korešpondenčná a fakturačná adresa : Skuteckého 24, 974 01 Banská Bystrica

T: 0907 839 268

E: info@portugal.sk

výučba portugalčiny a kurzy: jhulova@portugal.sk

preklady a tlmočenie:zchudikova@portugal.sk

webstránka a iné informácie:  miguel@portugal.sk

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť