×

Brazília:

Jornais – noviny

Rio de Janeiro – www.jbonline.terra.com.br
São Paulo – www.estadao.com.br

Revistas – časopisy

aktuality (týždenník)- www.veja.abril.com.br
ekonómia a obchod (mesačník) – www.portalexame.com.br

Televisão – televízia

www.g1.com.br
www2.tvcultura.com.br

Rádio – rádiá

šport, správy a aktuality – www.radiobandeirantes.com.br
správy, aktuality – www.radioeldorado.com.br
medzinárodná hudba- www.antena1.com.br
kultúra, hudba a iné – www.radio.usp.br (Universidade de São Paulo)
kultúra, klasická hudba –  www2.tvcultura.com.br/radiofm
MPB – Música popular brasileira – www.mpbfm.com.br

Portugalsko:

Televisão – televízia

štátna televízia www.rtp.pt

súkromné televízie www.sic.pt

www.tvi.pt


Televízia je v Portugalsku známa od roku 1957. Prvou televíznou stanicou bola štátna televízia RTP, ktorá však fungovala pod vplyvom cenzúry až do roku 1974. Stanica RTP2 začala vysielať od roku 1968. Skratka RTP znamená Radio e Televisão de Portugal, pretože od roku 2004 zastrešuje fúziu verejnoprávnych televízií a rozhlasových staníc. RTP1 predstavuje hlavný kanál, ktorý začal vysielať 7. marca 1957. RTP2 je stanica venovaná kultúre, vzdelávaniu, európskym programom, ale aj programom pre deti.

Súkromnoprávne televízie SIC a TVI sa objavujú na mediálnom poli až začiatkom 90tych rokov, SIC v roku 1992 a TVI v roku 1993. Sociedade Independente de Comunicação (SIC) sa 6. októbra 1992 stala prvou nezávislou a komerčnou televíziou v Portugalsku. Ponúka široké spektrum informatívnych, zábavných, dokumentárnych a iných programov v portugalskom jazyku. Štvrtou najvýznamnejšou televíziou je TVI alebo Televisão Independente, ktorá vznikla  20. februára 1993 ako druhá nezávislá portugalská televízna stanica. V roku 2005 nahradila SIC v pozícii lídra diváckej sledovanosti a toto postavenie si udržiava aj v súčasnosti. Jej programové vysielanie pozostáva takmer výlučne z portugalských formátov a zahŕňa telenovely, seriály, reality shows, súťaže, informatívne a športové formáty a zahraničné filmy. Spomínané štyri televízie dodnes patria k najsledovanejším, avšak pre úplnosť a zaujímavosť Vám ponúkam zoznam portugalských televíznych staníc z internetovej stránky www.jornaisportugueses.com, ktorá uvádza nasledujúce televízne stanice:


Rádio – rádiá

Rádiové rozhlasové vysielanie má v Portugalsku dlhoročnú históriu. Televíziu predbehlo o dve desaťročia. Moderná história rozhlasového vysielania v Portugalsku sa spája s rokom 1975, kedy sa viaceré rádiá stali integrálnou súčasťou štátnej RDP, dnešnej RTP.  Rozhlasový monopol stimuloval vznik pirátskych rádií, ktoré chceli byť nezávislé. Jedným z prvých pirátskych rádií bolo Radio Cidade, ktoré dnes patrí k najpopulárnejším rádiám v krajine. K veľkému zvratu prišlo v roku 1988, kedy vláda ponúkla pirátskych rádiám možnosť legalizácie. Vyzvala existujúce pirátske rádiá, aby predložili svoje projekty, organizačnú štruktúru, objasnili svoju motiváciu a zameranie, pričom vláda mala následne rozhodnúť o ich zatvorení alebo pokračovaní v činnosti. Počet rádií bol zredukovaný približne na polovicu a v nasledujúcich rokoch často dochádzalo k fúzií jednotlivých staníc za účelom dosiahnutia väčšej ekonomickej sily. V súčasnom Portugalsku existujú nasledujúce rádiá:

Revistas – časopisy

zoznam portugalských časopisov – www.jornaisportugueses.com

Diários – denníky


  • Publico vychádza od roku 1989, od roku 1995 aj v online verzii na stránke www.publico.pt. V Portugalsku bol priekopníkom v zavedení zberateľských príloh ako CD-čká, DVD-čká, knihy.
  • Diário Digital je dostupný v online verzii na internetovej stránke www. Diariodigital.pt. Vyznačuje sa tým, že niektoré správy sú dopĺňané audio alebo video nahrávkami.
  • Jornal de Notícias je celoštátny denník dostupný v online verzii na www.jn.sapo.pt.
  • Diário de Notícias ponúka aktuálne informácie z Portugalska aj zo zahraničia, z ekonómie aj športu na stránke www.dn.pt.
  • Correio da Manhã je denník, ktorý vznikol v roku 1979 so zámerom prinášať informácie bez ideologického sfarbenia. Počas ekonomickej krízy v roku 2009 bol jediným denníkom v Portugalsku, ktorý zaznamenal nárast obratu. Jeho trhový podiel medzi portugalskými celonárodnými denníkmi dosahuje takmer 40 %.
  • Diário de República je oficiálnym denníkom Portugalskej republiky, ktorý je vydávaný v dvoch častiach. V prvej časti musia byť publikované ústavné zákony, medzinárodné zmluvy, dekréty prezidenta republiky a iné významné právne akty. V druhej časti sa publikujú normatívne akty vlády, výsledky volieb do orgánov samosprávy a iné potrebné akty. Tento denník má čisto politické zameranie. Niekoľko výtlačkov sa vždy odkladá a uchováva v národnej knižnici.
  • Portugal diário
  • Jornais do Brasil
  • Jornais Portugueses
  • Jornal Digital

Celoštátne týždenníky


Expresso je najčítanejším portugalským týždenníkom vydávaným od roku 1973 v Lisabone. Bol prvým týždenníkom vydávaným aj vo verzii HTML. . Na internete sú v súčasnosti online publikované správy z poslednej hodiny, blogy, online obchod a prílohy. Čitatelia majú možnosť využívať viaceré multimediálne služby, napríklad môžu publikovať svoje komentáre k jednotlivým článkom v novinách.

Športové denníky

Ekonomické denníky

Politické denníky

Časopisy

Regionálne denníky

Lisabonské denníky

Denníky z Porta

Denníky zo severu

Denníky zo stredného Portugalska

Denníky z južného Portugalska

Denníky zo západného Portugalska

Denníky z Madeiry a Azorských ostrovov

Zdroje:

http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_e_Televis%C3%A3o_de_Portugal

http://pt.wikipedia.org/wiki/TVI

http://pt.wikipedia.org/wiki/SIC

http://sic.sapo.pt/online/homepage

http://www.aminharadio.com/radio/portugal_historia

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblico_%28jornal%29

http://www.cofinamedia.xl.pt/publicidade/cm/papel/index.shtml

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť