×

FALAMOS  – LETNÉ UDRŽIAVACIE KONVERZAČNÉ KURZY

(hodiny prebiehajú 1 x týždenne (deväťdesiatminútová hodina), každá hodina je samostatná konverzačná téma, účastník nebude mať problém v prípade, že kvôli dovolenke niekoľko hodín vymešká, sú určené pre absolventov našich kurzov portugalčiny aj pre iných účastníkov, ktorí ovládajú jazyk na danej úrovni)

Dĺžka kurzu: 32 vyučovacích hodín (16 deväťdesiatminútových hodín) (jún – september)

Cena kurzu: 90 € (pri minimálnom počte uchádzačov 8)

Zápis: je potrebné sa záväzne prihlásiť zaslaním e-mailu na adresu lenka@portugal.sk (T: 0904 187 048)

Platba: po obdržaní e-mailu s potvrdením, aby ste uskutočnili platbu, môžete poplatok za kurz zaplatiť do 30. 5. 2011 poštovou poukážkou alebo prevodom na účet v Ľudovej banke číslo 4 070 030 705/3100 (do poznámky uveďte priezvisko účastníka kurzu). V prípade, že sa neprihlási dostatočný počet záujemcov, môžeme takýto kurz zrušiť. Poplatok za kurz bude v tomto prípade vrátený v plnej výške.

FALAMOS – Oi! – začiatočníci 2 (brazílska portugalčina A2) úvodná hodina 6. 6., miesto: Spoločenský dom Nivy – Súťažná 18, vo vestibule vpravo, po schodoch na 2. poschodie, vpravo, miestnosť č. 16, pondelok 17:30 – 19:00

FALAMOS – Legal! – mierne pokročilí 2 (brazílska portugalčina A2) úvodná hodina 8. 6., miesto: Spoločenský dom Nivy – Súťažná 18, vo vestibule vpravo, po schodoch na 2. poschodie, vpravo, miestnosť č. 14, streda 17:30 – 19:00

FALAMOS – Olá! – začiatočníci 2 (európska portugalčina A2) úvodná hodina  6. 6., Spoločenský dom Nivy – Súťažná 18, vo vestibule vpravo, po schodoch na 2. poschodie, vpravo, miestnosť č. 14, pondelok 17:30 – 19:00

FALAMOS – Fixe! – mierne pokročilí 2 (európska portugalčina B1) úvodná hodina  8. 6., Spoločenský dom Nivy – Súťažná 18, vo vestibule vpravo, po schodoch na 2. poschodie, vpravo, miestnosť č. 14), streda 19:00 – 20:30

FALAMOS – Parabéns! – pokročilí 2 (B2) úvodná hodina  9. 6., Spoločenský dom Nivy – Súťažná 18, vo vestibule vpravo, po schodoch na 2. poschodie, vpravo, miestnosť č. 14), štvrtok 19:00 – 20:30

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť