×

Medzi Angolskou republikou a Slovenskou republikou existujú vzťahy na rozličných úrovniach, nie sú však veľmi intenzívne.

K vzájomnému uznaniu týchto dvoch štátov došlo 1. januára 1993. Diplomatické vzťahy medzi krajinami boli nadviazané 1. októbra 1993.

V súčasnosti Slovensko s Angolou spolupracuje v rámci všetkých medzinárodných inštitúcií, ktorých je členom, najmä na pôde Organizácie spojených národov.

Z hľadiska hospodárstva existuje medzi týmito dvoma krajinami vzájomná obchodná výmena.

Kultúrna výmena medzi Slovenskom a Angolou oficiálne nie je evidovaná.

Pre Angolu je príslušné slovenské zastupiteľstvo v Pretórii, ktoré vedie Jeho Excelencia Alexander Iľaščík. To však neeviduje žiadnych Slovákov žijúcich v Angole.

Vzťahy medzi Slovenskom a Angolou boli omnoho živšie počas existencie Československej socialistickej republiky. Vláda ČSSR podporovala angolský protikoloniálny odboj poskytovaním potravín a výzbroje a školením angolských partizánskych bojovníkov. Najprv podporovala len prosovietsky orientovanú frakciu MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola – Ľudové hnutie za oslobodenie Angoly), neskôr aj prozápadne orientovanú stranu FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola – Národný front za oslobodenie Angoly). Po získaní nezávislosti Angola stále dostávala od Československa potravinovú pomoc. Napriek tomu, že ČSSR pôvodne očakávala za svoju pomoc odboju určité ekonomické dividendy, podpora Angole ostávala naďalej jednostrannou. V tomto období prichádzali Angolčania do ČSSR aj za vzdelaním. Mnohí z nich sa v Česku alebo na Slovensku usadili a založili si tam rodiny.

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť