×

Pocta Eçovi de Queirósovi k 165. výročiu jeho narodenia

 

Podporili:

Instituto Camões, Viedeň

Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava

Embaixada de Portugal em Bratislava

A4- nultý priestor, Bratislava

Ciele:

Podpora portugalského jazyka a kultúry.

Motivácia študentov univerzity a jazykových kurzy k praktickej aplikácii získaných poznatkov.

Publikácia prvej prózy v dvoch jazykoch (portugalčina, slovenčina), ktorá bude slúžiť ako učebný materiál na prekladových seminároch a jazykových kurzoch  a zároveň pomôže šíreniu portugalskej literatúry i jazyka

Obdobie: október 2010 – marec 2011

Popis:

Fáza 1- Cena za literárny preklad luzofónnej literatúry

Text na preklad: Singularidades de uma Rapariga Loura (Poviedky, 1902)
Ceny: 1. miesto – 100 EUR/ 2. miesto – 50 eur, DVD, knihy/ 3. miesto – DVD, knihy
Cieľová skupina: Študenti portugalskej Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a kurzy jazyka Portugalského Inštitútu

 

Fáza 2- Filmový klub- 1º Lusofilme

1) Verejné premietanie dvoch filmových adaptácií diel Eçu de Queirósa:

• Záhada na ceste do Sintry (O Mistério da Estrada de Sintra) (2007), réžia: Jorge Paixão da Costa, A4 – Priestory Nultý, nám. SNP, Bratislava
(V portugalčine so slovenskými titulkami)

• Výstrednosti jednej blondínky (Singularidades de uma Rapariga Loura) (2009), réžia: Manoel de Oliveira, A4 – nultý priestor, nám. SNP, Bratislava
(V portugalčine s anglickými titulkami)

Podporené plagátmi ilustrujúcimi život a dielo Eçu de Queirósa na Univerzite Komenského a A4-nultom priestore.
Cieľová skupina: Študenti portugalského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na kurzoch portugalčiny Portugalského inštitútu, milovníci kultúry po portugalsky hovoriacich krajín, lusofónna komunita na Slovensku, účastníci literárnej súťaže, široká verejnosť.

2) Projekcia filmu Bratranec Bazílio (Primo Basilio) (2007) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, réžia: Daniel Filho
Cieľová skupina: Študenti portugalského jazyka na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 

Fáza 3- Prednáška, odovzdanie ceny, krst knihy


Prednáška Dr. Alcidesa Murtinheiru z Instituto Camões vo Viedni na tému Eça de Queirós, odovzdanie cien za literárny preklad, krst knihy v dvoch jazykoch (200 ks), prezentácia príbehu v Slovenskom rozhlase.
Cieľová skupina: Študenti portugalského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na kurzoch portugalčiny Portugalského inštitútu, milovníci kultúry po portugalsky hovoriacich krajín, lusofónna komunita na Slovensku, účastníci literárnej súťaže, široká verejnosť.

Harmonogram:

30 októbra 2010         Propagácia akcie na Univerzite Komenského a stránke www.portugal.sk, FB profile Tasca Taška

01. novembra 2010     Zahájenie prekladu textu

25. novembra 2010     Projekcia filmu Bratranec Bazílio (Primo Basilio), FiFUK

20. novembra 2010     Propagácia akcie v Slovenskom rozhlase, na internete a iných médiách

30.novembra 2010      Projekcia filmu Záhada na ceste do Sintry (O Mistério  da Estrada de Sintra), A4- nultý priestor

15. januára 2011         Termín odovzdania preložených textov

koniec februára 2011   Projekcia filmu Výstrednosti jednej blondínky (Singularidades de uma Rapariga Loura), A4- nultý priestor

10. februára 2011       Vyhodnotenie textov

30. marca 2011           Mesiac knihy – prednáška, slávnostné odovzdanie cien, krst knihy, plagát výstavy, prezentácia príbehu v Slovenskom rozhlase

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť