×

Vážení partneri, milí priatelia Portugalského inštitútu!

Blíži sa termín daňových priznaní za rok 2015. Budeme veľmi radi, ak sa i tento rok  rozhodnete poukázať 2 % z Vašej dane  Portugalskému inštitútu. Poukázanie 2% z dane neznamená pre Vás vyššiu daň. Znamená to, že 2% z Vašej už zaplatenej dane, ktorá by inak pripadla štátu, odvedie štát v prospech činnosti Portugalského inštitútu.

Prečo?

Všetky takto získané prostriedky použijeme na zlepšenie kurzov portugalčiny, podporu prekladov lusofónnej literatúry, vedecko-výskumnú prácu v oblasti portugalského jazyka a organizáciu vzdelávacích a kultúrnych akcií, o ktorých vás budeme informovať na webovskej stránke www.portugal.sk, www.brasil.sk.

Ako?

Dôležité termíny:

do 31.marca 2016

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2016
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr živnostníci):

Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Do príslušných koloniek uveďte:
sumu 2% z vašej dane: — EUR

 

IČO:   30788684

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Portugalský inštitút

Sídlo: Skuteckého 24, Banská Bystrica, 974 01

Vyplnené daňové priznanie za rok 2015 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

 

Ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30.apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

ĎAKUJEME!  SME TU AJ PRE VÁS!

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť