×
http://jacket2.org/commentary/ezra-venice-poemtalk-41

Podľa Virginie de Castro e Almeida

Dona Inês de Castro, najvyššia dvorná dáma španielskej princeznej Dony Constancie, sprevádzala svoju pani do Portugalska, kde sa princezná mala vydať za budúceho kráľa Dona Pedra I., ktorému hovorili neskôr Spravodlivý alebo Ukrutný. Božská krása, duch, pôvab a mierna povaha Donu Inês čoskoro preslávili a to nielen na dvore, ale aj po celom kráľovstve. Princ Dom Pedro sa do nej šialene zamiloval a ona k nemu vzplanula láskou rovnako vrúcnou. Ako Tristan a Izolda prekonávali prekážky, ktoré ich od seba delili. Bez ohľadu na nebezpečenstvo vymýšľali tisícky lestí a úskokov, aby sa dostali k sebe.

Nič iné ako láska pre nich nemalo zmysel a život bol pre nich mukou, akonáhle už neboli spolu. To sladké trápenie trvalo niekoľko rokov, potom bol princ zbavený manželských pút predčasnou smrťou mladej nevesty. Jeho opätovaná láska k Done Inês dosiahla takého stupňa, že ich prudká a slepá vášeň, až doposiaľ udržovaná v tajnosti, prenikla jedného dňa na svetlo božie.

Dom Pedro trávil všetok svoj čas so svojou sladkou milenkou a s deťmi, ktoré mu dala. V úzkom priateľskom styku s bratmi Dony Inês a s inými španielskymi šľachticmi pestoval lov a zábavy, neveľmi dbajúc na svojho legitímneho syna, záujmy krajiny a dvoranov a obľúbencov kráľa Doma Afonsa, svojho otca. Tí boli urazení, prekypovali žiarlivosťou a hnevom a rozhodli sa pomstiť. Kráľ Dom Afonso bol starý, ľahko ho presvedčili o nebezpečenstve, ktoré, ako tvrdili, kráľovstvu hrozí, pretože vplyv Inês de Castro a španielskych pánov na budúceho kráľa bol neblahý: tí cudzinci túžili po kráľovskej korune. Pretože si kráľovský princ nechcel dať povedať, zostával iba jediný prostriedok: smrť Dony Inês. Dom Pedro je mladý, uteší sa skoro a kráľovstvo bude zachránené. Slučka intrigy sedela dobre, ustrašený a poblúznený kráľ súhlasil. Využívajúc neprítomnosti Doma Pedra, ktorý odišiel s priateľmi na lov, traja rytieri z kráľovského domu išli za Donou Ines a krutým spôsobom ju zavraždili.

http://atlasobscura.com/blog/morbid-monday-the-wandering-dead

Dom Pedro sa proti otcovi chopil zbrane. Potom predstieral, že sa upokojil, zdržal hnev a čakal. Po dvoch rokoch kráľ vypustil dušu a princ usadol na trón. Prvým činom jeho vlády bolo, že dal exhumovať balzamované telo Dony Inês. V nádhernom odeve plnom šperkov bola mŕtvola posadená po boku nového kráľa na trón v slávnostnej sále paláca. Dom Pedro potom prehlásil, že sa s Donou Inês ešte pred smrťou tajne oženil a strašným pohľadom prinútil dvoranov aby prišli jeden po

druhom pobozkať ruku a veľmi ponížene vzdať česť tej, ktorú počas jej života ohovárali a ktorá sa po smrti stala ich panovníčkou. Po tomto obrade dal kráľ položiť Donu Inês do rakve a odviezť ju z Coimbry do kláštora v Alcobace. Sám išiel za rakvou svojej milovanej v sprievode všetkých dvoranov svojho otca, všetkých pánov kráľovstva, španielskych šľachticov, prelátov, mníchov najrôznejších rádov, náboženských spoločenstiev a združení, V noci kráčal ten nádherný a pochmúrny sprievod pomaly dopredu medzi dvoma radmi pochodní, ktorých krvavé čmudiace plamene prenikali tmou. Cestou po vidieku sa odvšadiaľ zbiehal ľud a jeho plač, krik a vzdychy sa miešali s žalmami mníchov.

Keď kráľ Dom Pedro uložil pozostatky Dony Inês pod nádherný náhrobok v kostole kláštora v Alcobace, pokladal za najnutnejšiu vec začať rýchle jednanie s kastílskym kráľom, aby mu vydal vrahov Dony Inês, ktorí sa uchýlili do jeho ríše. jednému z troch zločincov sa podarilo uniknúť, ale ďalší dvaja boli vymenení za španielskych šľachticov, ktorí si panovníka pohnevali a potom utiekli do Portugalska.

Hneď, ako mal Dom Pedro tých dvoch vrahov pred sebou, nechal ich dlho a kruto mučiť a nakoniec im dal vytrhnúť srdcia. Dom Pedro vládol ešte desať rokov. Zomrel ešte mladý. Jeho vášeň k Done Inês de Castro a tragédia, ktorou toto milostné dobrodružstvo skončilo, vrhli na jeho život a azda i na jeho rozum krvavý odlesk, ktorý nikdy nepohasol. Hlavným rysom jeho charakteru bola láska k spravodlivosti, vystupňovaná až do ukrutnosti, so zločincami jednal bez zľutovania, často nachádzal krutú rozkoš v tom, že ich týral sám. Bol zúrivým obrancom všetkých prenasledovaných a obetí a previnilcom nikdy neodpúšťal. Trpel nespavosťou, vstával často uprostred noci a vychádzal pešo do ulíc mesta v sprievode dvoranov a s hudbou. Ľud, ktorý bol na jeho kúsky zvyknutý, sa náhlivo obliekal a vychádzal von s pochodňami a lampášmi. A dobrý kráľ tancoval so ženami, pil s mužmi a vracal sa do paláca až na svitaní.

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť