×

Erasmus v Portugalsku ponúkajú takmer všetky slovenské verejné a súkromné vysoké školy. Študentov vysielajú ich domovské univerzity a preto je najlepšie sa informovať o podmienkach priamo na fakulte. Tu je zoznam slovenských škôl s príslušnými partnerskými univerzitami v Portugalsku (stav k roku 2012).

Ekonomická univerzita v Bratislave

– Universidade de Coimbra (Coimbra) – NHF, FMV

– Instituto Universitário de Lisboa (Lisabon) – FPM, PHF

– Universidade Técnica de Lisboa (Lisabon) – FHI, FMV

– Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Lisabon) – NHF, OF

– Instituto Superior de Gestão (Lisabon)

– Universidade dos Açores (Azorské ostrovy) – OF

Univerzita Komenského v Bratislave

– Universidade de Aveiro (Aveiro) –  FM

– Universidade do Minho (Braga) – FSEV a PRIF

– Instituto Politécnico de Bragança (Bragança) – FM

– Universidade de Coimbra (Coimbra) – JLF, FSEV, FM a FTVŠ, FiF

– Universidade de Coimbra a Univerzita Komenského patria do siete škôl Utrecht, vďaka čomu môžu absolvovať výmenný pobyt študenti zo všetkých fakúlt, štipendium si však musia zabezpečiť sami

– Escola Superior de Educação de Fafe (Fafe) – FTVŠ

– Instituto Politécnico de Leira (Leiria) – FMFI

– Instituto Universitário de Lisboa (Lisabon) – FM

– Universidade de Lisboa (Lisabon) – FIF, FSEV, JLF a PRAF

– Universidade Nova de Lisboa (Lisabon) – PRAF a FMFI

– Universidade do Porto (Porto) – LF, PDF, PRIF, FAF, FIF a FSEV

– Universidade Fernando Pessoa (UFP) – FM

– Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz (Setúbal) – FAF

– Instituto Politécnico de Setúbal (Setúbal) – FM

– Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real) – PRIF

Slovenská technická univerzita v Bratislave

– Universidade do Minho (Braga) – FEI a FCHPT

– Universidade da Beira Interior (Castelo Branco) – FA

– Instituto Politécnico de Castelo Branco (Castelo Branco) – FCHPT

– Escola Universitária Vasco da Gama (Coimbra) – FA

– Universidade de Lisboa (Lisabon) – FA

– Universidade Lusíada de Lisboa (Lisabon) – FA

– Instituto Universitário de Lisboa (Lisabon) – FA

– Universidade do Porto (Porto) – FCHPT

Vysoká škola muzických umení v Bratislave

– Universidade de Aveiro (Aveiro) – FTF

– Instituto Politécnico de Lisboa (Lisabon) – DF  a FTF

– Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo (Porto) – DF, FTF a HTF

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

– Universidade do Porto (Porto)

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

– Universidade do Algarve (Faro) – FM a FI

– Universidade de Lisboa (Lisabon) – FP

– Universidade Católica Portuguesa (Lisabon) – FP

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

– Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (Lisabon)

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave

– Universidade do Algarve (Faro) – FMK

– Universidade Católica Portuguesa (Lisabon) – FIF

Trnavská univerzita v Trnave

– Universidade de Lisboa (Lisabon) – PedF

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

– Instituto Politécnico de Castelo Branco (Castelo Branco)

– Universidade do Algarve (Faro)

– Instituto Politécnico de Leira (Leiria)

– Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Viana do Castelo)

– Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)

– Universidade dos Açores (Azorské ostrovy)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

– Universidade de Coimbra (Coimbra) – PF

Akadémia umení v Banskej Bystrici

– Escola Superior de Artes e Design (Porto) – FVU

Žilinská univerzita v Žiline

– Instituto Politécnico de Beja (Beja) – FŠI

– Universidade da Beira Interior (Castelo Branco) – StavF

– Instituto Politécnico de Castelo Branco (Castelo Branco) – FŠI

– Instituto Politécnico de Leira (Leiria) – FŠI

– Universidade Técnica de Lisboa (Lisabon) – StrojF

– Universidade do Porto (Porto) – StrojF, StavF, ElektroF a FRI

Technická univerzita vo Zvolene

– Instituto Politécnico do Porto (Porto)

Katolícka univerzita v Ružomberku

– Universidade Católica Portuguesa (Lisabon)

Technická univerzita v Košiciach

– Instituto Politécnico de Castelo Branco (Castelo Branco) – FU

– Universidade Técnica de Lisboa (Lisabon) – FEI

– Instituto Superior de Gestão (Lisabon) – EkF

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

– Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real) – PriF

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

– Universidade de Coimbra (Coimbra)

– Universidade Técnica de Lisboa (Lisabon)

– Universidade do Porto (Porto)

Prešovská univerzita v Prešove

– Universidade do Porto (Porto) – PBF

– Instituto Politécnico do Porto (Porto) – FŠ a PF

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť