×

Fundação para a Ciência e Tecnologia je nadáciou Ministerstva školstva a vedy, ktorej hlavnou úlohou je podpora vedy a výskum v Portugalsku. Okrem individuálnych grantov podporuje aj projekty výskumných tímov na univerzitách a hodnotí kvalitu výskumných inštitúcií. Študentom ponúka finančnú podporu od začiatku ich kariéry a spolupracuje tiež s významnými portugalskými firmami na vzdelávaní stážistov. FCT zabezpečuje aj výmenné pobyty na zahraničných univerzitách, napr. MIT.

Všetky granty, ktoré získa výskumné stredisko na univerzite na podporu tímu, musia byť zverejnené na portáli pre mobilitu výskumníkov. Vďaka tomu sa o ne môžu uchádzať študenti a výskumní pracovníci z ktorejkoľvek univerzity, resp. krajiny.

FCT ponúka aj nasledujúce individuálne granty dostupné pre občanov EÚ:

1. Bolsas de Cientista Convidado – štipendiá pre pozvaných výskumných pracovníkov sú určené doktorom (PhD.) na rozvoj a realizáciu výskumných aktivít v portugalských výskumných inštitúciách, vrátane riadenia a koordinácie výskumných projektov. Dĺžka štipendia je 3 mesiace až 3 roky.

2. Bolsas de Pós-Doutoramento – štipendiá pre postdoktorandov, prednostne pre tých, ktorí získali titul PhD. pred menej ako 6 rokmi, na uskutočnenie výskumu v prostredí významnej portugalskej výskumnej inštitúcie. Dĺžka štipendia je rok, pričom je možné si ho predĺžiť max. na 6 rokov. Vo výnimočných prípadoch môžu uchádzači absolvovať časť ich výskumu v zahraničí.

3. Bolsas de Doutoramento – štipendiá pre študentov doktorandského štúdia, ktorí plánujú vykonávať výskum v prostredí výskumnej inštitúcie. Dĺžka štipendia je spravidla 1 rok, pričom je možné si ho predĺžiť max. na 4 roky. Štipendium sa neudeľuje na dobu kratšiu ako 6 mesiacov. Študent ho môže využiť na štúdium v Portugalsku, v zahraničí alebo kombináciu týchto dvoch možností.

4. Bolsas de Doutoramento em Empresas – štipendiá pre študentov doktorandského štúdia, ktorí plánujú vykonávať výskum v podnikateľskom prostredí. Udeleniu tohto štipendia predchádza predloženie detailného plánu práce s cieľmi, podmienkami podpory zo strany podniku a spolupráce medzi podnikom a univerzitou, kde je uchádzač zapísaný na doktorandské štúdium. Zvyšné podmienky sú rovnaké ako u Bolsas de Doutoramento.

5. Bolsas de Investigação – štipendiá pre bakalárov, magistrov a doktorov na získanie vedeckého vzdelania vo výskumných projektoch alebo vedeckých a technických inštitúciách v Portugalsku. Dĺžka štipendia je spravidla 1 rok, pričom je možné si ho predĺžiť max. na 3 roky. Štipendium sa neudeľuje na dobu kratšiu ako 3 mesiace.

6. Bolsas de Iniciação Científica – štipednium pre vysokoškolských študentov na naštartovanie ich vedeckej kariéry, ktorí sa zapojili do výskumných projektov v portugalských inštitúciách. Dĺžka štipendia je spravidla 1 rok, pričom je možné si ho predĺžiť max. na 2 roky v závislosti od študijných výsledkov. Štipendium sa neudeľuje na dobu kratšiu ako 3 mesiace.

7. Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia – štipendium pre bakalárov, magistrov a doktorov, ktorí si chcú doplniť vzdelanie v oblasti riadenia vedecko-technických a inovačných programov alebo v oblasti pozorovania a monitorovania vedecko-technického a vysokoškolského systému. Toto vzdelanie môžu získať vo významných vedeckých inštitúciách v Portugalsku alebo zahraničí. Dĺžka štipendia je spravidla 1 rok, pričom je možné si ho predĺžiť max. na 6 rokov. Štipendium sa neudeľuje na dobu kratšiu ako 3 mesiace. Výška štipendia závisí od vzdelania uchádzača, predchádzajúcich skúseností a plánu práce.

8. Bolsas de Estágio em Organizações Científicas e Tecnológicas Internacionais – štipendiá pre stážistov v medzinárodných vedecko-technických inštitúciách (BEST) ako CERN, ESA a ESO sú určené uchádzačom z minimálne bakalárskym vzdelaním. Dĺžka štipendia je spravidla 1 rok, pričom je možné si ho predĺžiť max. na 5 rokov. Štipendium sa neudeľuje na dobu kratšiu ako 3 mesiace.

9. Bolsas de Técnico de Investigação – štipendiá pre vedecko-technických pracovníkov na získanie doplnkového vzdelania v určitej špecializácii v portugalských alebo zahraničných vedecko-technických inštitúciách. Dĺžka štipendia je rôzna, pričom je možné si ho predĺžiť max. na 5 rokov. Štipendium sa neudeľuje na dobu kratšiu ako 3 mesiace.

10. Bolsas de Mobiliade – štipendiá pre bakalárov, magistrov a doktorov na podporu mobility medzi výskumnými a vývojovými inštitúciami (R&D) a podnikmi, resp. inými verejnými a súkromnými orgánmi, ktoré vykonávajú socioekonomické aktivity v Portugalsku. Dĺžka štipendia je spravidla 1 rok, pričom je možné si ho predĺžiť max. na 5 rokov. Štipendium sa neudeľuje na dobu kratšiu ako 3 mesiace.

11. Bolsas de Licença Sabática – štipendiá sú určené pre držiteľov titulu PhD. na tvorivé voľno na zahraničných inštitúciách. Minimálna dĺžka štipendia je 3 mesiace, maximálna 1 rok, pričom nie je možné si ho predĺžiť. Štipendium sa vzťahuje iba na obdobie strávené v zahraničí. Uchádzači musia mať povolenie od svojej domovskej inštitúcie.

Aktuálne výzvy na predkladanie prihlášok nájdete tu. Prihlasovanie prebieha on-line. Výška štipendia závisí od typu štipendia a akademického titulu uchádzača.

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť