×

Vážení partneri, milí priatelia Portugalského inštitútu!

Blíži sa termín daňových priznaní za rok 2016. Budeme veľmi radi, ak sa i tento rok  rozhodnete poukázať 2 % z Vašej dane  Portugalskému inštitútu. Poukázanie 2% z dane neznamená pre Vás vyššiu daň. Znamená to, že 2% z Vašej už zaplatenej dane, ktorá by inak pripadla štátu, odvedie štát v prospech činnosti Portugalského inštitútu.

Prečo?

Všetky takto získané prostriedky použijeme na zlepšenie kurzov portugalčiny, podporu prekladov lusofónnej literatúry, vedecko-výskumnú prácu v oblasti portugalského jazyka a organizáciu vzdelávacích a kultúrnych akcií, o ktorých vás budeme informovať na webovskej stránke www.portugal.sk a www.brasil.sk.

Ďakujeme! Aj vďaka vašim 2% z daní vám môžeme ponúknuť viac!

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno: Portugalský inštitút
Sídlo: Skuteckého 24, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 30788684

Často kladené otázky v slovenčine / FAQ em português

 

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť