×

  • Aký je rozdiel medzi európskou a brazílskou portugalčinou?

Dosť výrazné rozdiely nájdeme vo výslovnosti (v brazílskej portugalčine dokonca existujú hlásky, ktoré v modernej európskej portugalčine nie sú, napr. [dž], [č]), v slovnej zásobe (a to aj pri bežných slovách, napr. autobus: eu. autocarro, braz. ônibus, vlak: eu. comboio, braz. trem) aj v niektorých gramatických väzbách (napr. odlišné tvorenie prítomného priebehového času). Rozdiely, ktoré boli medzi dvoma variantmi na úrovni pravopisu, vyriešila ortografická reforma z roku 2009. Zasiahla najmä európsky pravopis, ktorý sa zjednodušuje a približuje sa tak k brazílskemu. Momentálne sa môže používať starý aj nový variant. Napriek pomerne veľkému počtu rozdielov na rôznych jazykových úrovniach, pokiaľ sa naučíte jeden variant portugalčiny, budete bez problémov rozumieť druhému, rovnako ako si rozumejú Portugalci a Brazílčania.

  • Sú do jednotlivých úrovní vstupné testy?

Nie, vstupné testy nerobíme. Záujemcovia o kurz sa môžu poradiť s koordinátorom kurzov – Zuzana Chudíková (zchudikova@portugal.sk) alebo si svoju optimálnu jazykovú úroveň určiť podľa tabuľky jazykové úrovne portugalčiny. 

  • Čo ak sa zaradím do nesprávnej úrovne?

Ak sa budete chcieť preradiť do nižšej alebo vyššej úrovne, môžete tak bez problémov urobiť, pokiaľ je v danej skupine voľné miesto.

  • Kto učí na jednotlivých úrovniach kurzov?

V kurzoch pre začiatočníkov učia slovenskí lektori – absolventi magisterského štúdia portugalského jazyka a kultúry, ktorí študovali aj v zahraničí, alebo zahraniční lektori, ktorí ovládajú slovenčinu. V skupinách pre mierne pokročilých a pokročilých učia slovenskí lektori alebo rodení Portugalci a Brazílčania so skúsenosťami s jazykovou výučbou.

  • Môžem si nahradiť vymeškanú hodinu?

Nie, keďže na väčšine úrovní máme len jednu skupinu, nie je možné si hodinu nahradiť.

  • Vrátia mi peniaze, keď kurz preruším?

Pokiaľ sa záväzne prihlásite na kurz, nie je možné peniaze vrátiť.

  • Dostanem po absolvovaní kurzu certifikát?

Po ukončení dvoch semestrov a úspešnom napísaní testu dostanete Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovanom Ministerstvom školstva SR a portugalským jazykovým a kultúrnym inštitútom Camões na danej úrovni (začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí).

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť