×

 

Miesto: Bratislava
Organizátor: Instituto Português/ Portugalský inštitút
Termíny: na základe dohody so skúšajúcim
Druh certifikátu: Záujemca získa certifikát o úspešnom absolvovaní skúšky na vybranej úrovni: Začiatočníci  / mierne pokročilí  /pokročilí (Tieto skúšky absolvujú v rámci kurzu aj študenti kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR a certifikovaného portugalským inštitútom Camões IP, propagujúcim portugalský jazyk a kultúru pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí Portugalskej republiky)
Cena skúšky: 35,- €

Miesto: Viedeň
Organizátor: Lektorát inštitútu Camões (CICL) vo Viedni
Termíny: máj a november (máj: CIPLE, DEPLE, DIPLE, november: CIPLE, DEPLE, DIPLE, DAPLE, DUPLE)

Druh certifikátu:
CIPLE – Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira (Osvedčenie – portugalčina cudzí jazyk – začiatočníci) – A2 
DEPLE – Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (Diplom – portugalčina – cudzí jazyk – základná úroveň) – B1
DIPLE – Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (Diplom – portugalčina – cudzí jazyk – mierne pokročilá úroveň) – B2
DAPLE – Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (Diplom – portugalčina – cudzí jazyk – pokročilá úroveň) – C1
DUPLE – Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (Diplom – portugalčina – cudzí jazyk – univerzitná úroveň) – C2 

Skúška

Cena

Zápisné

Spolu

CIPLE

56,50 €

13,50 €

70,00 €

DEPLE

66,50 €

15,50 €

82,00 €

DIPLE

78,50 €

21,50 €

100,00 €

DAPLE

88,50 €

23,50 €

112,00 €

DUPLE

99,00 €

26,00 €

125,00 €

 

Viac informácií na:
E-mail: jmarcelliova@portugal.sk 
Telefón: 0908723575

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť