×

Spustili sme ďalší ročník súťaže v umeleckom preklade, ktorá sa tento rok koná v rámci programu RELUCE (Rede de Lusitanistas Centro-europeus). Tentoraz si uctíme slávneho mozambického spisovateľa Miu Couta a jeho poviedku A fogueira. Originál spolu s prekladmi do slovenčiny, češtiny, poľštiny a maďarčiny bude uverejnený v päťjazyčnej edícii pri príležitosti Dňa portugalského jazyka.

VENCEDORES / VÍŤAZI
1. miesto ZUZANA HRÍBIKOVÁ
2. miesto VERONIKA HRICOVÁ
3. miesto BEA BRANDŠTETEROVÁ

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť