×

Nadácia Národnej knižnice v Brazílii ponúka štipendiá pre prekladateľov na preklad diel brazílskych autorov. Žiadosti treba poslať poštou na adresu Nadácie minimálne dva týždne pred deadlinom 2.5.2017.

Brasil divulga bolsas de apoio à traduções

A Fundação Biblioteca Nacional divulga seu Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiro no Exterior. O prazo para os formulários chegarem, pelos correios, à sede da FBN no Rio de Janeiro, é 2 de maio de 2017. Informações adicionais podem ser solicitadas no email: translation@bn.br

Kompletné informácie na https://www.bn.gov.br/edital/2015/edital-apoio-traducao-publicacao-2015-2017

 

 

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť