×

Koncert tvorby Joãa Gilberta & Miltona Nascimenta

Bystričan Juraj Havlík spolu s gypsy jazzovou kapelou MARINGOTKA v roku 2014 otváral 40. Bratislavské jazzové dni na hlavnom pódiu. Od roku 2015 sa však po pobyte v Portugalsku začal výraznejšie venovať brazílskej hudbe 60. a 70. rokov, ktorú popri hre na gitare dopĺňa spevom v brazílskej portugalčine. Minulý rok absolvoval mnoho koncertov bossa novy podľa vzoru Joãa Gilberta. V súčasnosti koncertuje taktiež s poctou Miltona Nascimenta, ktorý od 60. rokov prinášal do hudby absolútnu inovatívnosť, často aj cenzurovanú brazílskou diktatúrou – aj preto s ním neváhali spolupracovať hudbníci ako Wayne Shorter, Herbie Hancock či Pat Metheny. Juraj obdivuje Gilbertovu optimisticko-melancholickú meditatívnu polohu, ale aj Nascimentove nekončiace falzety a zúfalé výkriky, s pozadím absolútnej akordovej rôznorodosti. Prídite si vypočuť ojedinelú interpretáciu dvoch z najvplyvnejších brazílskych hudobných géniov.

https://www.facebook.com/events/1455196774566803/

[EN] MÚSICA BRASILEIRA! Tribute to João Gilberto & Milton Nascimento

Juraj Havlík from Banská Bystrica was opening the 40. anniversary of the Bratislava Jazz Days on the main stage with his gypsy jazz band Maringotka (Caravan) in 2014. However, since his stay in Portugal in 2015, he started to focus on brazilian music from the 60s and 70s. Apart from playing the guitar he started to sing in brazilian portuguese. He played many concerts last year, as a tribute to João Gilberto. Recently he also started to play a tribute to Milton Nascimento, who brought totally new and authentic ideas into music since the 60s, many times even censored by the brazilian dictatorship – that’s also the reason why great musicians such as Wayne Shorter, Herbie Hancock or Pat Metheny participated in many projects with him. Juraj admires Gilberto’s optimistically-melancholic and meditative atmosphere, but also Nascimento’s never-ending falsettos and desperate screaming, with the background of an absolute variety of chords. Come and listen to a unique interpretation of the two of the most influential brazilian geniuses.

________________________________________________________

http://jurajhavlik.tumblr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PWdYN_-3DXU
https://www.youtube.com/watch?v=7TkAK-u_AKI

 

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť