×

Trinásty ročník súťaže v umeleckom preklade je venovaný tvorbe súčasného angolského spisovateľa, ktorý tvorí pod umeleckým menom Ondjaki.

Ondjaki, vlastným menom Ndalu de Almeida, sa narodil v roku 1977 v angolskej Luande. Vyštudoval sociológiu, pracoval na rôznych filmových projektoch, ale jeho najväčšou vášňou je literatúra. Za román Os Transparentes (2012) získal cenu Josého Saramaga pre mladých po portugalsky píšucich autorov a zároveň sa stal prvým angolským spisovateľom, ktorému sa ušlo toto významné ocenenie.

Román BabkaDevätnástka a sovietske tajomstvo (2008) vyšiel spolu so zbierkou poviedok Os da minha rua (2007) a románom Bom dia camaradas (2001) v cykle Osemdesiate roky, v ktorom sa autor vracia do svojho detstva v postkoloniálnej Angole spamätávajúcej sa z občianskej vojny. Okrem románov napísal aj niekoľko zbierok poviedok a poézie, knihy pre deti a divadelnú hru.

VÍŤAZKY PREKLADATEĽSKEJ SÚŤAŽE:

🥇1. miesto: Barbora Kavečanská
🥈2. miesto: Katarína Dešková
🥉3. miesto: Denisa Bandurová

Víťazný preklad si môžete prečítať tu.

Podmienky súťaže Umelecký preklad lusofónnej literatúry

Súťaž Umelecký preklad lusofónnej literatúry (UPLL) bola prvýkrát vyhlásená v roku 2009 a prvú cenu sme udelili v roku 2010. Koná sa v spolupráci so Sekciou portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a cenu poskytuje inštitút Camões – Instituto da Cooperação e da Língua. Cieľom súťaže je motivovať mladých umeleckých prekladateľov a prekladateľky a zlepšovať úroveň umeleckého prekladu z portugalského jazyka.

  1. Každý ročník súťaže UPLL je vyhlásený vo februári/v marci a je venovaný ako pocta jednému lusofónnemu autorovi alebo autorke. Text do súťaže vyberá priamo autor/autorka, ktorej je pocta venovaná, alebo ho navrhne odborná komisia zložená z 3 odborníkov na preklad umeleckej literatúry v spolupráci so Sekciou portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte UK.
  2. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti portugalčiny, účastníci jazykových kurzov portugalského jazyka a akíkoľvek amatérski prekladatelia (t. j. prekladatelia, ktorí neposkytujú prekladateľské služby za odplatu).  
  3. Súťaž je anonymná, účastník do prekladu neuvádza žiadne identifikačné údaje, posiela koordinátorovi e-mailom len text vo formáte .doc. Texty sú očíslované číselným kódom a následne odoslané odbornej komisii. Členovia komisie pripoja k číselnému kódu svoj posudok a zašlú ho koordinátorovi súťaže.
  4. Termín odovzdania prekladov je 30. apríl.
  5. Cenu za umelecký preklad lusofónnej literatúry udeľuje Portugalský inštitút na základe odporúčania komisie zloženej z odborníkov na preklad umeleckej literatúry v spolupráci so Sekciou portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte.
  6. V prípade nedostatočnej úrovne prekladov sa cena neudelí.
  7. Cena pozostáva z diplomu a finančnej a knižnej odmeny.
  8. Výherca 1. miesta súhlasí so zverejnením víťazného prekladu na stránke Portugalského inštitútu www.portugal.sk. Na základe odporúčania odbornej komisie a po zredigovaní bude uverejnený aj v časopise Verzia.
  9. Ceny sa slávnostne odovzdávajú v máji pri príležitosti Svetového dňa portugalského jazyka. Výhercovia si ich môžu prevziať osobne. V prípade udania veľmi závažných dôvodov im je cena doručená poštou.

Uvedené podmienky boli aktualizované dňa 2. 2. 2023.

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť