Cibelle

Cibelle, celým menom Cibelle Cavalli Bastos, patrí k novým objavom a nádejám brazílskej hudby. Už v rannom detstve sa u nej prejavoval prirodzený talent. Keď mala šesť rokov, presvedčila svoju matku, aby ju prihlásila na konzervatórium v São Paulo. Začala […]