Bernardo Guimarães 

Bernardo Joaquim da Silva Guimarães (1825-1884), brazílsky románoposec a básnik, sudca, novinár a profesor. Narodil sa v Ouro Preto (Minas Gerais), istý čas žil v São Paule a pôsobil ako mestský sudca v Catalão (Goiás). V roku 1867 sa vrátil do […]