Daňový systém

Brazília má pravdepodobne jeden z najkomplexnejších daňových systémov sveta, v rámci ktorého má federálna vláda a štátne a miestne vládne orgány daňovú právomoc nad transakciami jasne spadajúcimi pod federálnu ústavu. Daňový systém v Brazílii je zásadne založený na ústave. Ústava sama nevytvára dane, ale […]