Filmové festivaly

Doclisboa – Festival Internacional de Cinema (www.doclisboa.org) Doclisboa sa každoročne snaží ukázať potenciál dokumentárneho filmu, vďaka ktorému sme schopní vo svete nachádzať nové myšlienky a inšpirácie. Okrem toho nám ponúka slobodný pohľad na umenie prelínajúce sa s politikou. Festival sa usiluje podnietiť […]