José Afonso

Spevák a gitarista José Afonso, prezývaný Zeca, sa narodil v roku 1929 v Aveiru ako syn sudcu a učiteľky. Detstvo strávil striedavo v Aveiru, Angole, Mozambiku, Belmonte a Coimbre, podľa profesionálneho pôsobenia svojho otca. V Coimbre bol študentom lýcea Joãa […]