Maria João

Maria João Monteiro Grancha sa narodila v roku 1956 v Lisabone. Ako dieťa Maria nikdy nechcela byť speváčkou. Keď mala 17 rokov, začala sa venovať športu, aby sa zbavila nadbytočnej energie. Získala čierny pás v Aikide a stala sa učiteľkou […]