Cesário Verde

Cesário Verde (1855-1886) bol jedným z mála portugalských autorov, ktorého zaujal francúzsky básnický smer parnasizmus. Naopak, v Brazílii sa v poézii udržal až do príchodu modernizmu. Cesário svoj čas delil medzi obchod, ktorý mu zanechal otec a literatúru. Počas svojho života však publikoval iba niekoľko básni […]