Prekladová literatúra

Zoznam českých a slovenských prekladov diel portugalských, brazílskych a afrických spisovateľov Projekt zmapovania prekladov lusofónnej literatúry do slovenčiny a češtiny začal Portugalský inštitút v roku 2001 na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pravidelnú aktualizáciu zabezpečuje tím Portugalského […]