Prekladová literatúra

Zoznam českých a slovenských prekladov diel portugalských, brazílskych a luso-afrických spisovateľov  Ak poznáte preklad, ktorý nie je v tomto zozname, prípadne ak máte informácie o prekladateľoch a vydaniach, ktoré sú označené otáznikom, napíšte nám na našu adresu  lusoinfo@portugal.sk.   PORTUGALSKÍ […]