×

Zoznam českých a slovenských prekladov diel portugalských, brazílskych a luso-afrických spisovateľov

 Ak poznáte preklad, ktorý nie je v tomto zozname, prípadne ak máte informácie o prekladateľoch a vydaniach, ktoré sú označené otáznikom, napíšte nám na našu adresu  lusoinfo@portugal.sk.

 

PORTUGALSKÍ AUTORI

 

Al Berto (1948 – 1997)

výber z básnickej tvorby v: Med a jed, P: Ivan Štrpka, Peter Zsoldos, V: M´artprint Nitra, 1998

 

ALCOFORADO, Mariana (1640 – 1723)

domnelá autorka anonymných Lettres portugaises traduites en francais, Paríž 1669, v portugalčine vyšli v preklade Filinta Elísa

Portugalské listy, P: Hanuš Jelínek, V: Praha Symposion 1949

Portugalské listy, P: z fr. Adolf Kroupa, V: Praha, Odeon 1970 (+1910)

Spoveď, P: Ján Stacho, V: Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1966

 

ALEXANDRE, António Franco *1944

As moradas 1 e 2, 1987

výber v: Portugalskí básníci v Praze, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové 1997

 

ALMEIDA, Virginia de Castro e

Život Camoesův, P: Lumír Čivrný, Kamil Bednář, V: Václav Petr, Praha 1941

 

AMARAL, Fernando Pinto do *1960

Acédia, 1990

A escada de Jacob, 1995

výber z oboch v: Portugalskí básníci v Praze, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové 1997

slovenský výber z tvorby v: Med a jed, P: Ivan Štrpka, Peter Zsoldos, V: M´artprint, Nitra 1998

 

ANDRADE, Eugénio de *1923

výber z tvorby v: Portugalskí básníci v Praze, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové 1997

 

Svrchovanost – výber zo zbierok Vertentes do Olhar, Antologia Breve, Branco no Branco, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Agite/Fra 2004, ISBN: 80-86603-13-X

výber básní zo zbierky Poesia e Prosa [1940 – 1980], P: Jana Marcelliová, V: Revue svetovej literatúry 2/2007

 

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner Andersen (1919 – 2004) (Profil)

výber poviedok zo zbierok: Contos Exemplares (1962) a Histórias da Terra e do Mar (1984)

Příkladné povídky, P: Desislava Dimitrovová, V: Praha, Torst 2007, ISBN: 8072153005

 

ANTUNES, António LOBO *1942

Os cus de Judas, 1979

Jidášova díra, P: Lada Weissová, V: Mladá fronta, Praha 2002, ISBN: 8020409645

Auto dos Danados, 2001

Hra o prekliatych, P: Jana Marcelliová, V: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2005, ISBN: 808061220X

 

BRANDÃO, Fiama Hasse Pais *1938

výber z tvorby v: Med a jed, P: Ivan Štrpka, Peter Zsoldos, V: M´artprint, Nitra 1998

 

CAMINHA, Pêro Vaz de (1450 – 1500)

Os três testemunhos do descobrimento do Brasil

Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie, P: Martina Malechová, V: Dolní Břežany, Scriptorium 2000

 

CAMÕES, Luís de (okolo 1531 – 1580)

Os Lusíadas, 1572

Lusovci, P: Kamil Bednář, Zdeněk Hampl, V: Praha, SNKLHU 1958

Lusovci, P: Jaroslav Vrchlický, V: Praha, J. Otto 1902

výber z lyrickej tvorby v:
Sonety lásky, P: Miloslav Bureš, V: Pardubice, V. Vokolek 1933
Portugalské lásky, P: Kamil Bednář, V: Praha, Václav Petr 1941
Lyrika, P: Kamil Bednář, V: Praha, SNKLHU 1957
Msti se mým slzám, P: Zdeněk Hampejs, prebásnil K. Bednár, V: Praha, Mladá fronta 1962
Trýzeň i útěcha, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1974, 1997

 

Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Vaticana a Cancioneiro da Biblioteca Nacional

Písně portugalských trobadorů, z portugalských originálov vybral a preložil Vl. Mikeš, V: Odeon, Praha, 1983

 

CASTELO BRANCO, Camilo (1825 – 1890)

Amor de perdição, 1863

Zhoubná láska, P: Marie Adámková, V: Praha, Odeon 1979

 

CASTRO, Eugénio de (1869 – 1944)

Belkiss, Rainha de Sabá, de Axum e de Himiar, 1894

Belkiss, královna sábska, axumská a hymiarská, P: Vladimír Procházka, V: Moderní revue, č. 1900, 1916

 

CASTRO, Ferreira de (1898 – 1944)

Emigrantes, 1928

Vystěhovalci, P: Marie Adámková (v Stín kaučuku) V: Praha, Odeon 1978 (+1953)

Emigranti, P: Štefan Kýška, V: Bratislava, Práca 1949

A selva, 1930

Stín kaučuku, P: Milada Fliederová, V: Praha, Sfinx 1934, 1941

Džungle, P: Luděk Kult (v Stín kaučuku), V: Praha, Odeon 1978

Eternidade, 1933

Věčnost, P: Milada Fliederová, V: Praha, ELK 1947

Terra fria, 1934

Chladná země, P: Milada Fliederová, V: Praha, Novina 1944

A lã e a neve, 1947

Vlna a sníh, P: Jakub Frey, V: Praha, Československý spisovatel 1952

A missão, 1954

Misie, vyšlo v súbore Pět portugalských novel, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1987

 

CORREIA, Hélia *1949

Montedemo, 1983

Ďáblova hora, v súbore Pět portugalských novel, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1987

Florbela, 1991

Florbela, P: Pavla Lidmilová, V: časopis Světová literatura 6/1993

 

CRUZ, Gastão *1941

As pedras negras, 1995

vybrané básne v: Portugalskí básníci v Praze, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové 1997

výber z tvorby v: Med a jed, P: Ivan Štrpka, Peter Zsoldos, V: M´artprint, Nitra 1998

 

DINIS, Júlio (1839 – 1871)

As pupilas do senhor reitor, 1867

Svěřenky páně farářovy, P: Alois Koudelka, V: Praha, J.Otto 1898

 

ESPANCA, Florbela (1894 – 1930) (Profil)

Livro de Sóror Saudade, 1923

výber z poézie, denníkových záznamov a korešpondencie: Kniha Sestry Stesku, P: Kateřina Ritterová, V: Olomouc, Votobia 1997

As Máscaras do Destino, 1931

Masky osudu, P: Marie Havlíková, V: One Woman Press 2004, ISBN: 80-86356-29-9

 

FERREIRA, Vergílio (1916-1996) (Profil)

Para sempre, 1983

Navždycky, P: Šárka Grauová, V: Praha, Mladá fronta 2000, ISBN: 8020408169

 

FONSECA, António José Branquinho da (1905 – 1974)

Rio turvo, 1945

titulná novela zo zbierky: Neklidná řeka, v súbore Pět portugalských novel, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1987

 

GARRETT, Almeida (1799 – 1854)

O arco de sant´Ana, 2 zv. 1845, 1850

Podloubí v Anenské ulici, P: Zdeněk Hampl, verše prebásnil K. Bednář, V: Praha, Odeon 1970

 

GERÇÃO, Teolinda *1940 

O Silêncio, 1981

Mlčení, P: Lada Weissová, V: Praha, Torst 2009, ISBN: 9788072153701

 

GOMES, Soeiro Pereira (1909 – 1949)

Esteiros, 1941

Říční ramena, P: Vladimír Haut, V: Československý spisovatel, Praha, č. 1951

 

GONÇALVES, Olga (1929 – 2004)

A floresta em Bremerhaven, 1975

Dubnové slunce, P: Marie Adámková, V: Praha, Odeon 1980

 

GUSMÃO, Manuel *1945

Mapas – O assombro a sombra, 1996

Mapy – Úžas stín, v Portugalskí básníci v Praze, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové 1997

 

HATHERLY, Ana *1929

Acidade das palavras, 1988

výber básní v: Portugalskí básníci v Praze, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové 1997

 

HERCULANO, Alexandre (1810 – 1877)

Lendas e Narrativas, 1851

Černý biskup a jiné příběhy, P: Irena Kurzová, V: Praha, Torst 2006, ISBN: 80-7215-278-5

 

HOLANDA, Francisco de (1517 – 1585)

Rozhovory s Michelangelom. P: Adriana Ferenčíková, z talianskeho originálu, Bratislava 1976

 

JÚDICE, Nuno *1949

Meditação sobre as ruínas, 1994

výber básní v: Portugalskí básníci v Praze, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové 1997

A Mulher Escarlate, 1997

Šarlatová žena, P: Pavla Lidmilová, V: Argo, Praha 1999

výber z tvorby v: Med a jed, P: Ivan Štrpka, Peter Zsoldos, V: M´artprint Nitra 1998

 

LISTOPAD, Jorge *1921

Tristan čili zrada vzdělance, Viedeň 1954

Tristão ou atraição de um intelectual, 1960, preprac. 1993

v: Tristan z města do města, V: Jinočany, H H 1997

 

LOPES, Fernão cca. 1380/90 – 1460

Crónica do Rei D. Pedro I. , 1440 – 1450

Kronika vlády D.Pedra I., P: Marie Havlíková, V: Praha, Argo 2009, ISBN: 978-80-257-0231-4

 

LOPES, Óscar *1917

História da literatura portuguesa, 1951 (spolu s A. J. Saraivom)

Dějiny portugalské literatury, P. Zdeněk Hampl, V: Praha , Odeon 1972

 

LOURENÇO, Eduardo *1923

O Esplendor do Caos, 1998

Chaos a nádhera, P: Pavla Lidmilová a Vlasta Dufková, V: Dauphin 2002, ISBN: 80-7272-038-4

 

MENDES, Luís Filipe de Castro *1950

výber z tvorby v: Med a jed, P: Ivan Štrpka, Peter Zsoldos, V: M´artprint Nitra 1998

 

MIGUÉIS, José Rodrigues (1901 – 1980) 

Uma aventura inquietante, 1959

Dobrodružství v Bruselu, P: Luděk Kult, V: Praha, Odeon 1978

Znepokojujúce dobrodružstvo, P: Soňa Radilová, V: Bratislava, Slovenský spisovateľ 1989, 1990

výber poviedok v: Šestnáct hodin s tajným posláním, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Mladá Fronta 2000, ISBN: 80-204-0782-0

 

MOURA, Vasco Graca *1942

výber z tvorby v: Med a jed, P: Ivan Štrpka, Peter Zsoldos, V: M´artprint Nitra 1998

 

NAMORA, Fernando (1919 – 1989)

O trigo e o joio, 1954

Pšenice a koukol, P: Eugen Spálený, V: Praha, SNKLHU 1958

O homem fisfarcado, 1957

Muž s maskou, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Svoboda 1979

Muž s maskou, P: Ladislav Franek, V: Bratislava, Pravda 1982

Domingo à tarde, 1961

V nedeľu podvečer, P: Štefan Martoňák, V: Bratislava, Tatran 1970

 

OLIVEIRA, Carlos de (1921 – 1981)

Uma abelha na chuva, 1953

Včela v dešti, v súbore Pět portugalských novel, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1987

 

ORTIGÃO, Ramalho (1836 – 1915)

O mistério da estrada de Sintra, 1870 (spolu s Eça de Queirósom)

Tajemství silnice ze Cintry, P: Hugo Kostreka, V: Praha, Knihtiskárny Politiky 1922

 

PASCOAES, Teixeira de (1877 – 1952)

Regresso ao Paraíso, 1912

Návrat do ráje, P: Jaromír Borecký, Rudolf J. Slabý, V: Česká akademie věd a umění, 1936

 

PEIXOTO, José Luís *1974

Cemitério de Pianos, 2006

Cintorín klavírov, P: Lenka Cinková, V: Bratislava Portugalský inštitút, 2017

A Criança em Ruínas, 2001

Dítě v troskách, P: Vlastimil Váně, V: Podlesí, Dauphin 2009, ISBN: 9788072721917

Nenhum Olhar, 2000

Nikto se nedívá, P: Desislava Dimitrovová, V: Brno, Barrister&Principal 2004, ISBN: 80-86598-15-2

 

PENEDO, Leão (1916 – 1976)

Caminhada, 1943

Lisabonský příběh, P: Zdeněk Hampejs, V: Praha, Naše vojsko 1958

 

PESSOA, Fernando (1888 – 1935)

Livro do desassossego, por Bernardo Soares, 1982 (2 zväzky)

Kniha nepokoja, P: Lucia Halová, V: Bratislava, Ikar 2018, ISBN: 9788055164243

Kniha neklidu I., II., P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1992 a 1995

Kniha neklidu, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Hynek 1999

Kniha neklidu, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 2007, ISBN: 9788072039128

české výbery z tvorby:

Heteronyma, P: Josef Hiršal, Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1968, 1990

Za noci našeho bytí, P: Pavla Lidmilová, z angl. Šárka Grauová, prebásnil Josef Hiršal, V: Praha, Torst 1995

Opiárium a jiné básně Álvara de Campos, P: Pavla Lidmilová a Josef Hiršal, V: Praha, Paseka 2004, ISBN: 8071855723

Fausto – tragédia subjectiva, 1988

Faust – subjektivní tragedie (fragmenty), P: Pavla Lidmilová, prebásnil Josef Hiršal V: Praha, Argo 1997

O banqueiro anarquista e outros contos de raciocínio, 1961

Bankéř anarchista, P: Pavla Lidmilová, V: Argo 1998

A Educação do Estóico (O único manuscrito do Barão de Teive), A Hora do Diabo, 1999

Testament sebevraha barona de Teive, Ďáblova hodina, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 2001, ISBN: 807203359X

Obra poética, 1994

Plurália tantum, P: Peter Zsoldos, Ivan Štrpka, V: M´artprint Nitra, 1996 (slovensko–portugalské vydanie)

 

PINTO, Fernão Mendes (medzi 1509 a 1514 – 1583)

Peregrinação, 1614

úryvky v Objevné cesty do Afriky a Asie, P: Luděk Kult, V: Praha, SNKLHU 1966

 

PIRES, José Cardoso (1925 – 1998)

O delfim, 1968

Zámek u jezera, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1974

O delfínu, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Dauphin 1998

Lisboa Livro de Bordo, 1997

Lisabon palubný denník, P: Jana Marcelliová, V: Bratislava, Vydavateľstvo Ivan Štefánik, 2006, ISBN: 80-969631-0-4

 

QUEIRÓS, José Maria Eça de (1845 – 1900)

Contos – výber 5 poviedok

Daždivý deň, P: Lenka Cinková, V: Bratislava, Portugalský inštitút 2015

O mistério da estrada de Sintra, 1870 (spolu s R. Ortigãom)

Tajemství silnice ze Cintry, P: Hugo Kostreka, V: Praha, Knihtiskárny Politiky 1922

O crime do padre Amaro, 1876, 2. preprac. vyd. 1880

Zločin pátera Amara, P: Zdeněk Hampejs, verše prebásnil K. Bednář, V: Praha, SNKLHU 1961 ( + 1934, 1968)

O primo Basilio, 1878

Bratranec Bazilio, P: Zdeněk Hampl, V: Praha, Odeon 1955, 1989

Bratanec Bazilio, P: Vladimír Oleríny, V: Bratislava, SVKL 1965

A relíquia, 1887, O Mandarim, 1880, O conde d´Abranhos 1925

Relikvie, Mandarín, Hrabě d´Abranhos, P: Jaroslav Rosendorfský a Zdeněk Hampejs, V: Praha, SNKLHU 1958

A Relíquia, 1887

Dobrodruh v svaté zemi, P: ?, V: Praha, Ústřední dělnické knihkupectví 1919

Relikvie, P: ?, V: Praha, Melantrich 1951

Os Maias, 1888

Maiové, P: Zdeněk Hampejs, V: Praha, SNKLUH 1957

Kronika rodu Maiovcov, P: Vladimír Oleríny, V: Bratislava, Pravda 1981

A cidade e as serras, 1901

Mesto a hory, P: Jozef Máček, V: Bratislava, SVKL 1955

Kráčej a čti, P: Marie Havlíková, V: Praha, Academia 2001, ISBN: 80-200-0849-7

Alves & Ca., O Conde d´Abranhos, 1925

Pan hrabě a spol., P: Zdeněk Hampl, V: Praha, Odeon 1977

 

REDOL, António Alves (1911 – 1969)

Fanga, 1943

Fanga, P: Zdeněk Hampejs, V: Praha, Československý spisovatel 1951

Porto Manso, 1946

Přístav Manso, P: Marie Fliederová, V: Praha, Československý spisovatel 1949

 

RIBEIRO, Aquilino (1885-1963)

Quando os Lobos Uivam, 1958

Když vyjí vlci, P: Luděk Kult, SNKLU Praha, 1964

 

RIBEIRO, Bernardim (1482? – 1552?)

Menina e Moça, 1554

Kniha stesku, P: Marie Havlíková, V: Praha, Argo 2009, ISBN: 9788025700785

 

RODRIGUES, Urbano Tavares *1923

výber z tvorby: Jitřní ptáci, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1967

 

ROSA, António Ramos *1924

výber z tvorby v: Med a jed, P: Ivan Štrpka, Peter Zsoldos, V: M´artprint, Nitra 1998

 

SÁ-CARNEIRO, Mário de (1890 – 1916)

A confissão de Lúcio, 1914

Lúciova zpověď, v súbore Pět portugalských novel, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1987

výber z tvorby:

Šílenství, P: Pavla Lidmilová, V: Mladá fronta, Praha 1996

 

SANTARENO, Bernardo (1924 – 1980)

Anunciação, 1962

Zvěstování, P: Arnold Hala, V: Praha, Dilia 1977

 

SANTOS, José Rodrigues dos *1964

A Fórmula de Deus, 2006

Šifra samotného Boha, P: Vladimír Medek, V: Praha, Albatros 2009, ISBN: 9788000021928

 

SARAIVA, António José (1917 – 1993)

História da literatura portuguesa, 1953 (spolu s O. Lopesom)

Dějiny portugalskej literatury, P: Zdeněk Hampl, V: Praha, Odeon 1972

 

SARAMAGO, José (1922 – 2010)

Memorial do Convento, 1982

Povesť o kláštore, P: Miroslav Lenghart, V: Bratislava, Tatran 1989

Baltasar a Blimunda, P: Marie Havlíková, V: Odeon, Praha 2002, ISBN: 80-207-1109-0

Ensaio sobre a Cegueira, 1996

Mesto slepých, P: Miroslava Petrovská, V: Bratislava, Slovart 1999

Slepota, P: Lada Weissová, V: Praha, Albatros, 2010, ISBN: 9788000023229

História do Cerco de Lisboa, 1989

Príbeh o obliehaní Lisabonu, P: Miroslava Petrovská, V: Bratislava, Slovart 2003, ISBN: 8071457213

A Viagem do Elefante, 2008

Cesta slona, P: Miroslava Petrovská, V: Bratislava, Slovart, 2010, ISBN: 9788080858087

Putovaní jednoho slona, P: Lada Weissová, V: Praha, Plus 2018, ISBN: 9788025908235

Caim, 2009

Kain, P: Lada Weissová, V: Praha, Plus 2011, ISBN: 9788025900796

 

SILVA, António José da (1705 – 1739)

Vida do grande D. Quixote de la Mancha e do gordo Sancho Panca, 1733

Don Quijote a Sancho Panza, P: Dagmar Strejčková, V: Praha, Dilia 1987

 

SILVA, Antunes da (1921 – 1997)

Suão, 1960

Krutý vítr, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Nakladatelství politické literatury 1964

 

SOROMENHO, Castro (1910 – 1968)

Terra morta, 1949

Mrtvá země, P: K. F. Ružička, V: Praha, SNKLHU 1960

 

TAMEN, Pedro *1934

výber z tvorby v:

Portugalskí básníci v Praze, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové 1997

Med a jed, P: Ivan Štrpka, Peter Zsoldos, V: M´artprint, Nitra 1998

 

TAVARES, Gonçalo M. *1970

cyklus O Bairro, 2002 – 2005

Pán/O Senhor Valéry / Henri / Juarroz, P: Juraj Štubner a Júlia Kočanová, V: Bratislava, Portugalský inštitút 2015

Štvrť, P: Anton Pasienka, V: Bratislava, Portugalský inštitút 2018

 

TAVARES, Miguel Sousa *1950

Equador, 2003

Rovník, P: Lada Weissová, V: Praha, Garmond 2006, ISBN: 80-86955-30-3

 

TEIXEIRA, Paulo *1962

výber z básnickej tvorby v: Portugalskí básníci v Praze, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové 1997

 

TIAGO, Manuel *1913

Até amanhã, camaradas, 1974

Na shledanou, soudruzi, P: Josef Lysoněk, V: Praha, Svoboda 1989

 

VICENTE, Gil (medzi 1460 a1470 – 1536)

Auto da barca do inferno, 1517

Hra o pekelné lodi, P: Vlasta Dufková, Jiří Pelán, V: Praha, Torst 2005, ISBN: ISBN: 80-7215-246-7

Farsa de Inês Pereira, 1523

Fraška o Inês Pereira, P: Vladimír Mikeš, V: v Českom rozhlase 1965

 

VIEGAS, Francisco José *1962

Longe de Manaus, 2005

Muž bez minulosti, P: Lada Weissová, V: Praha Garamond 2009, ISBN: 9788074070372

 

ZURARA, Gomes Eanes de (asi 1410 – 1474)

Crónica dos feitos de Guiné, 1452-1453 vydaná v Paríži pod názvom Crónica do descobrimento e conquista de Guiné, 1841

česky ako prvá časť výberu: Objevné cesty do Afriky a Asie, P: Luděk Kult, V: Praha, SNKLHU 1966

 

BRAZÍLSKI AUTORI

 

ADONIAS, Filho (1915-1990)

O corpo vivo, 1962

Živé telo pomsty, P: Ján Jurišta, V: Smena 1972

 

ALENCAR, José de (1829-1877)

O guarani, 1857

Vládce pralesa, P: Jarmila Vojtíšková, Zdeněk Burian, V: Praha, Melantrich 1969

Ubirajama, 1874

Dva indiánské příběhy, P: Jarmila Vojtíšková, Zdeněk Burian, V: Praha, SNKLU 1964

 

ALMEIDA, Manuel Antônio de (1831-1861)

Memórias de um sargento de milícias, 1854-55

Paměti policejního seržanta, P: Zdeněk Hampl, E. Hodroušek, V: Praha, SNKLHU 1960

Pamäti policajného seržanta, P: Vladimír Oleríny, V: Pravda, Bratislava 1983

 

ALVES, Castro (1847-1871)

Os escravos, 1883

Otroci, P: Kamil Bednář, Zdeněk Hampejs, V: Praha, Melantrich/ČS spis. 1951

 

AMADO, Jorge (1912-2001)

Suor, 1934

Pot, P: Jan Otokar Fischer, V: Praha, Pavel Prokop : Svoboda 1949

Jubiabá, 1935

Jubiabá, P: K. Bém, V: Praha, Družstevní práce 1951

Mar morto, 1936

Mrtvé moře, P: Helga Martenová, V: Nakladatelské družstvo Máje 1948

Capitães da areia, 1937

Kapitáni s písku, P: , V: Praha, Československý spisovatel 1949

ABC de Castro Alves, 1941

Básník svobody, Život C. Alvese, P: Zdeněk Hampejs, V: Praha, Československý spisovatel 1951, 1952

Terras do sem fim, 1942/43

Země bez konce, P: Zdeněk Hampejs, V: Praha, Československý spisovatel 1948, 1953

Zeme nekonečné, P: Jozef Felix, V: Bratislava, SPKK 1948

São Jorge dos Ilhéus, 1944

Země zlatých plodu, P: Jaroslav Rosendorfský, V: Praha, ČS spisovatel, 1950, 1951

Zem zlatých plodov, P: Vladimír Oleríny, V: Bratislava, SPKK 1953

Albania é uma festa, 1950

Na albánské ulici je svátek, P: ?, V: č. ?, 1950

Na albánskej ulici je sviatok, P: Ján Dráb, V: Bratislava, Dukla 1951

O mundo da paz, 1950

Svět míru, P: Zdeněk Hampl, V: Praha, Svoboda 1951

Gabriela, cravo e canela, 1958

Mulatka Gabriela, P: Zdeněk Hampl, verše prebásnil: Kamil Bednář, V: Praha, Odeon 1960, 4. vyd.1977, Praha, Lidové nakl. 1974

Mulatka Gabriela, P: Vladinír Oleríny, V: Bratislava, Nakladateľstvo PRAVDA 1974

Os subterraneos da liberdade, 1954

Podzemí svobody, 1. kniha: Drsná léta, 2. kniha: Světlo v tunelu, P: Jarmila Kvapilová, V: Praha, SNKLHU 1954

O cavaleiro da Esperanca, šp. 1942, port. 1945

Rytíř naděje, P: Ján Otokar Fischer, V: Praha, Družstevní práce 1951

Rytier nádeje, P: Iris Tlapáková, V: Bratislava, Pravda 1952

Seara vermelha, 1946

Rudá setba, P: Jarmila Kvapilová, V: Praha, Svoboda 1950

Cesty hladu, P: Vladimír Oleríny, V: Bratislava, SPKK 1952

Os velhos marinheiros, 1961

Staří námořníci, P: Marie Adámková, Zdeněk Hampl, V: Praha, Odeon 1985

Dona Flora e os seus dois maridos, 1966

Dona Flor a její dva manželé, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1976

Dona Flora a jej dvaja mužovia, P: Štefan Martoňák, V: Bratislava, Tatran 1981

Teresa Batista cansada de guerra, 1972

Tereza, P: Emília Obuchová, V: Bratislava, Smena 1989

Tieta do Agreste, 1977

Pasačka koz aneb Návrat marnotratné dcery, P: Miroslav Žilina, V: Prava, Svoboda 1983

Návrat márnotratnej dcéry I., II., P: Vladimír Oleríny, V: Bratislava, Slovenský spisovateľ 1987

Os pastores da noite, 1964

Pastýři noci, P: J. Kotzmannová, V: Praha, Odeon 1983

Pastieri noci, P: Oľga Polonská, V: Bratislava, Nakladateľstvo PRAVDA 1988

O menino grapiúna, 1981

Chlapec z Ilhéusu, P: ?, V: časopis Světová literatura 1987, č. 3

O sumiço da Santa, 1988

Zmizení svaté Barbory, P: Věra Hrubanová, Eva Pokorná, V: Praha, Odeon, 2000, ISBN 80-207-1078-7

 

AMORA, Antônio Soares (1917 – 1999)

História da literatura brasileira, 1954

Dějiny brazilské literatury, vyšlo v I. E. Anderson: Dějiny literatur Lat. Ameriky, P: Josef Forbelský, Karel Uhlíř, Zdeněk Hampl, V: Praha, Odeon 1966

 

ANDRADE, Carlos Drummond de (1902 – 1987)

výber z básnickej tvorby v

Fyzika strachu, P: Zdeněk Hampl, V: Praha, Odeon 1967

 

ANDRADE, Mário de (1893-1945)

Macunaíma, 1928

Macunaíma, P: Šárka Grauová, V: Praha, Mladá fronta, 1998, ISBN 80-204-0679-4

 

ANTÔNIO, João *1937

Malagueta, Perus e Becanco, 1963

titulná poviedka v súbore Pět brazilských novel, P: Pavla Lidmilová, Marie Adámková, V: Praha, Odeon 1982

 

ASSIS, Machado (1839 – 1908)

Contos Fluminenses, 1870

Kľukatou cestou do Ria, P: Silvia Slaničková, V: Bratislava, Portugalský inštitút 2017

Memórias póstumas de Brás Cubas, 1881

Posmrtné pamäti Brása Cubasa, P: Lenka Cinková, V: Bratislava, Portugalský inštitút 2018

Posmrtné paměti Bráse Cubase, P: Šárka Grauová, V: Praha, Torst 1996

Quincas Borba, 1891

Quincas Borba, P: Lenka Cinková, V: Bratislava, Portugalský inštitút 2016

Dom Casmurro, 1899

Don Morous, P: Eugen Spálený, Zdeněk Hampejs, V: č.?, 1960

 

AZEVEDO, Alúsio (1857 – 1913)

O cortico, 1890

Brazilský dům, P: ?, V: Jos. R. Vilímek, Praha 1938

Osada na předměstí, P: Jaroslav Rosendorfský, V: Praha, SNKLHU 1957

Činžový dom v Botafogu, P: Štefan Martoňák, V: Pravda, Bratislava 1982

O Coruja, 1890

Sůva, P: Jarmila Kvapilová, V: Praha, Odeon 1978

O livro de um sogra, 1895

Tchyně, P: Zdeněk Hampl, V: Praha, SNKLHU 1962, vyšlo v Ch. de Coster: Svatební cesta 1970

 

BARRETO, Lima (1881 – 1922)

Triste fim de Policarpo Quaresma, 1915

Smutný konec snaživého Policarpa, P: Jarmila Vojtíšková, V: Praha, Odeon 1974

 

BRANDÃO, Ignácio de Loyola Brandão *1936

Zero, 1975

Zero, P: Josef Kučera, V: Praha, Maťa 2010, ISBN: 9788072871469

 

BUARQUE, Chico *1944

Budapeste, 2003

Budapešť, P: Šárka Graunová, V: Praha, Torst 2010, ISBN: 978-80-7215-378-7

 

COELHO, Paulo *1947

O Alquimista, 1988

Alchymista, P: Pavla Lidmilová, V: Brno, Jofa 1995, 1998, 1999

Alchymista, P: Miroslava Petrovská, V: Bratislava, SOFA 1996, 2001

Brida, 1990

Brida, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 2008, ISBN: 978-80-7203-976-0

As Valkírias, 1992

Valkýry, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 2010, ISBN: 978-80-257-0304-5

Na margem do Rio Piedra sentei e chorei, 1994

Na brehu Rio Piedra som si sadla a plakala, P: Miroslava Petrovská, V: Bratislava, SOFA 1998

U řeky Piedra jsem usedla a plakala, P: Antonín Pasienka, V: Praha, Argo 1999

O Monte Cinco, 1996

Pátá hora, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 1998

Piata hora, P: Miroslava Petrovská, V: Bratislava, SOFA 1998

Manual do Guerreiro da Luz, 1997

Rukověť bojovníka světla, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 2006, ISBN: 80-7203-755-2

Veronika decide morrer, 1998

Veronika se rozhodla zemřít, P: Pavla Lidmilová, V: Argo 2000

Veronika sa rozhodla zomrieť, P: Elena Račková, V: Bratislava, Ikar 2008

A, b, c, d, 1998

A, b, c, d, P: Jindřich Vacek, V: MF DNES 22/12/98

A, b, c, d, P: Miroslava Petrovská, V: SME 23/12/98


Vianočný príbeh, P: Miroslava Petrovská, V: Nový čas 23/12/99

O Diário do Mago, 1987

Poutník, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo, 2002, ISBN 80-7203-410-3

Pútník z Compostely, P: Miroslava Petrovská, V: Bratislava, SOFA, 2000, ISBN 80-85752-98-0

O Demônio e a Srta Prym, 2000

Ďábel a slečna Chantal, P: Pavla Lidmilová a Marie Havlíková, V: Praha, Argo, 2001, ISBN 80-7203-346-8

Démon a slečna Prymová, P: Miroslava Petrovská, V: Bratislava, SOFA, 2001

Onze minutos, 2003

Jedenásť minút, P: Miroslava Petrovská, V: Bratislava, SOFA 2003

Jedenáct minut, P: Lada Weissová, V: Praha, Argo 2003

O Zahír, 2005

Záhir, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 2005

Záhir, P: J. Marcelliová, V: Bratislava, Ikar 2008
 
A Bruxa de Portobello, 2006

Čarodějka z Portobella, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 2007

Čarodejnica z Portobella, P: J. Marcelliová, V: Bratislava, Ikar, 2007
 
O Vencedor Está Só, 2008

Vítěz je sám, P: Jindřich Vacek, V: Praha, Argo 2009, ISBN: 978-80-257-0171-3

Víťaz je sám, P: J. Marcelliová, V: Bratislava, Ikar 2009

Ser como o rio que flui…, 2009

Jako řeka, jež plyne, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 2006, ISBN: 80-7203-816-8

O Aleph, 2010

Alef, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 2011, ISBN: 978-80-257-0474-5

Alef, P: J. Marcelliová, V: Bratislava, Ikar 2011

Manuscrito Encontrado em Accra, 2012

Rukopis z Akkry, P: J. Marcelliová, V: Bratislava, Ikar 2013, ISBN: 9788055133010

Rukopis nalezený v Akkonu, P: P. Lidmilová, V: Praha, Argo 2013, ISBN: 9788025707708

Adultério, 2014

Cudzoložstvo, P: J. Marcelliová, V: Bratislava, Ikar 2014, ISBN: 9788055139647

A Espiã, 2016

Špiónka, P: J. Benková Marcelliová, V: Bratislava, Ikar 2016, ISBN: 9788055151496

Hippie, 2018

Hippie, P: J. Benková Marcelliová, V: Bratislava, Ikar, 2018, ISBN: 9788055163017

 

DONATO, Hernâni *1922

Contos dos Meninos Índios, 2005

Déšť a jaguár, pohádky brazilských indiánů, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 2007, ISBN: 978-80-7203-844-2

 

FIGUEIREDO, Guilherme (1915 – 1997)

Um Deus dormiu lá em casa, 1949

V tomhle dome spal Bůh, P: Vladimír Hvížďala, V: Praha, Dilia 1965

Don Juan, 1950

Don Juan, P: Vladimír Hvížďala, V: Praha, Dilia 1960

A raposa e as uvas, 1952

Liška a hrozny, P: Vladimír Hvížďala, V: Praha, Dilia 1973

Líška a hrozno, P: ?, V: Bratislava, Diliza 1958

Os fantasmas, 1956

Sokratova smrť, P: ?, V: ?, 1959

A mui curiosa história da virtuosa matrona de Efeso, 1956

Přepodivný příběh ctnoctné ženy z Efezu, P: ?, V: Dilia

Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu, P: ?, V: Praha, Dilia 1981

 

FONSECA, Rubem *1925

Výber zo zbierok Feliz ano novo, Romance negro e outras histórias a O buraco na parede

Černý román a jiné povídky, P: Šárka Grauová a Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 2001

Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, 1988

Mocné vášne a nedokonalé myšlenky, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 2006, ISBN: 80-7203-763-3

 

GOMES, Dias (1922 – 1999)

O pagador de promessas, 1960

Dané slovo, P: ?, V: č. ?, 1963

 

GUIMARÃES, Bernardo (1825-1884)

A escrava Isaura, 1875

Isaura, P: Ilja Galajda, V: Prešov, ARTpress 1995

 

JESUS, Carolina Maria de (1914 – 1977)

Quarto de despejo, 1960

Smetiště, P: Vlasta Havlínová, V: Praha, Nakladatelství politické literatury 1962, 1964

 

LINS, Osman (1924 – 1978)

novela Retábulo de Santa Joana Carolina, zo zbierky Nove, novena 1966

Retábl svatá Joany Caroliny, novela vyšla v súbore Pět brazilských novel, P: Pavla Lidmilová, Marie Adámková, V: Praha, Odeon 1982

O fiel e a pedra, 1961

Kameň a váhy, P: Ladislav Franek, V: Bratislava, Tatran 1986

 

LISPECTOR, Clarice_(1920 – 1977)

Perto do coração selvagem, 1944

Blízko divokého srdce života, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1973

A hora da estrela, 1977

Okamžik pro hvězdu, v súbore Pět brazilských novel, P: Pavla Lidmilová, Marie Adámková, V: Praha, Odeon 1982

výber z poviedkovej tvorby v:

Tajné štestí, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Ivo Železný 1996

Água viva, 1973

Živá voda, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Aurora, 2000, ISBN 80-7299-003-9

 

LOPES, Moacir C. (1927 – 2010)

Maria de cada porto, 1959

Děvče v každém přístavu, P: Zdeněk Hampl, Luděk Kult, V: Praha, SNKLU 1964

 

MIRANDA, Ana *1951

Boca do Inferno, 1989

Peklo ráje, P: Šárka Grauová, V: Praha, Torst 2004, ISBN: 8072152319

 

MORAIS, Fernando *1946

O Mago, 2008

Mág, P: Jana Marcelliová, V: Bratislava, Ikar, 2010

 

MURILO, José

Náruč strachu, Praha, Mlada Fronta 1973

 

NUNES, Lygia Bojunga *1932

Corda bamba, 1979 Marie se vrací do Ria, P: Pavla Lidmilová, Anna Khunová, V: Praha, Albatros 1989

 

PAIVA, Marcelo Rubens *1959

Feliz Ano Velho, 1982

Byl jsem daun, P: Alena Mrázová, V: Praha, Mladá fronta 1992

 

PEREIRA de Silva, Francisco

Mastný širák, Bratislava, Lita 1976

Pekáč, Praha, Dilia 1975

 

PESSOA, Jaime

Město bez moře, Praha, Práce 1969

Čtyři stupně nad rovníkem, Praha, Odeon 1967

 

POMPÉIA, Raul (1863 – 1895)

O Ateneu, 1888

Atheneum, P: Jaroslav a Jarmila Vojtíškoví, V: Praha, SNKLHU 1963

 

QUEIROZ/QUEIRÓS, Rachel de (1910 – 2003)

Lampião, 1953

Cangaceiro Lampião, P: Eugen Spálený, V: Praha, Dilia 1974

 

RAMOS, Graciliano (1892-1953)

São Bernardo

Statek São Bernardo, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1983

Vidas Secas, 1983

Vyprahlé životy, P: Vlasta Havlínová, V: Praha, SNKLHU 1959

 

RIBEIRO, Darcy (1922 – 1997)

Utopia selvagem, 1982

Divošská utopie. Stesk po stracené nevinnosti, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1989

 

ROSA, João Guimarães (1908 – 1967)

Grande sertão: veredas, 1956

Velká divočina, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1971 a Mladá fronta 2003

Veľká pustatina, P: Ladislav Franek, V: Bratislava, Slovenský spisovateľ 1980

novela Dão-lala-dão zo zbierky Corpo de baile, 1956

Dál-dál a dál v súbore Pět brazilských novel, P: Pavla Lidmilová, Marie Adámková, V: Praha, Odeon 1982

Dál – dál a dál, P: Vlasta Dufková, V: Praha, Torst 2010, ISBN: 9788072154067

Corpo de Baile, 1956

Burití, P: Vlasta Dufková, V: Praha, Torst 2009, ISBN: 978-80-7215-361-9

 

RUBIÃO, Murilo (1916-1991)

výbery z poviedkovej tvorby:

Dům u červené slunečnice, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1986

Nevěsta z Modrého domu, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Argo 1994

 

SALES, Herberto (1917 – 1999)

Cascalho, 1944

Tvrdý je diamant, P: Vlasta Havlínová, V: Praha, Nakladatelství politické literatury 1964

 

SANT´ANnA, Sérgio *1941

O Voo da Madrugada, 2003

Noční let, P: Pavla Lidmilová, Lada Weissová, V: Praha, Dybbuk 2010, ISBN: 978-80-7438-008-2

 

SARNEY, José *1930

výber poviedok P: ?, V: časopis Světová literatura 1986

 

SCLIAR, Moacyr *1937

Os Leopardos de Kafka

Leopardi Franze Kafky, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Aurora 2002, ISBN: 8072990551

 

SUASSUNA, Ariano *1927

Auto da Compadecida, 1959

Závěť psa aneb Hra o naší Milé Pani Soucitné, P: Vítězslav Bartoš, V: Praha, Dilia 1972

 

TELLES, Lygia Fagundes *1923

výber poviedok z Semináriodos ratos, Mistérios, A noite escura e mais eu, Invenção e memória (1981-2000)

Temná noc a já, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Mladá fronta 2003, ISBN: 80-204-0994-7

výber z tvorby v:

Před zeleným bálem, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1984

 

VEIGA, José J. (1915 – 1999)

Os pecados da tribo, 1976

Hříchy kmene, v súbore Pět brazilských novel, P: Pavla Lidmilová, Marie Adámková, V: Praha, Odeon 1982

 

VERISSIMO, Erico (1905-1975)

Incidente em Antares, 1971

Incident v Antaresu, P: Pavla Lidmilová, V: Praha, Odeon 1977

Pět brazílských novel, Praha, Odeon 1982

 

AFRICKÍ AUTORI

 

AGUALUSA, José Eduardo *1960 – Angola

O Vendedor de Passados, 2004

Obchodník s minulosťou, P: Jana Marcelliová, V: Bratislava, Slovart, 2008

 

CHIZIANE, Paulina *1955 – Mozambik

Niketche: Uma História de Poligamia, 2002

Niketche: Príbeh o polygamii, P: Jana Marcelliová, V: Revue svetovej literatúry 2/2007

 

COUTO, Mia *1955 – Mozambik

Terra Sonâmbula, 1992

Náměsičná země, P: Lada Weissová, V: BB art 2003, ISBN: 80-7341-045-1

 

ONDJAKI *1977 – Angola

AvóDezanove e O Segredo do Soviético, 2008

BabkaDevätnástka a sovietske tajomstvo, P: Zuzana Greksáková, V: Bratislava, Portugalský inštitút 2018

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť