Školstvo

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva je jednou zo závažných prekážok ďalšieho rozvoja hospodárstva Portugalska. Prekvapujúca je, na európske pomery, negramotnosť (podľa rôzniacich sa zdrojov v roku 2012 od 10 do 15% a len 20% dospelého obyvateľstva s dosiahnutým vzdelaním vyšším ako povinné […]