Iné štipendiá

Fundação Calouste Gulbenkian Nadácia Calouste Gulbenkian je portugalská súkromná organizácia založená v roku 1956, ktorá sa angažuje v rozvoji a podpore umenia, vzdelávania, vedy a charity. Sídli v Lisabon, kde sa tiež nachádza Múzeum Calouste Gulbenkian a knižnica. Calouste Gulbenkian bol podnikateľ a filantrop arménskeho pôvodu a aj […]