×

Fundação Calouste Gulbenkian

Nadácia Calouste Gulbenkian je portugalská súkromná organizácia založená v roku 1956, ktorá sa angažuje v rozvoji a podpore umenia, vzdelávania, vedy a charity. Sídli v Lisabon, kde sa tiež nachádza Múzeum Calouste Gulbenkian a knižnica. Calouste Gulbenkian bol podnikateľ a filantrop arménskeho pôvodu a aj vďaka nemu mohla západná Európa ťažiť v ropy na Blízkom východe. Ropný biznis z neho neskôr spravil jedného z najbohatších ľudí na svete. Po smrti sa jeho majetok rozdelil medzi dedičov a novozaloženú nadáciu.

Nádácia donedávna poskytovala individuálne granty v oblasti portugalského jazyka a umenia, v apríli 2012 sa ale rozhodla medzinárodné štipendiá v ich aktuálnej podobe zrušiť a vytvoriť nový program zahraničnej podpory, ktorý by mal fungovať od roku 2013. Pomoc však bude smerovať najmä do Afriky a Ázie.

Nadácia však naďalej poskytuje štipendiá pre zahraničných výskumníkov, ktorí v Portugalsku plánujú uskutočniť časť výskumu pre svoj doktorát v jednej z oblastí portugalskej kultúry (história, umenie, literatúra, politika, medzinárodné právo a európske štúdiá) alebo chcú na jednu z tém vydať knihu.

V roku 1961 vznikol v Oeiras Inštitút Calouste Gulbenkian – medzinárodné centrum pre výskum biomedicíny, ktoré poskytuje aj vysokoškolské vzdelanie 2. a 3. stupňa. Inštitút sa sústredí na výskum v oblasti evolučnej biológie, genetiky, cytológie, bunkového cyklu, vývojovej biológie a neurovedy.

 

Fundação Oriente

Nadácia Oriente bola založená v roku 1988 ako súkromná nezisková organizácia. Jej cieľom je upevňovať väzby v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania, vedy a filantropie medzi Portugalskom a Ďalekým východom, najmä Čínou a Macaom. Centrum má aj vo Východnom Timore, Indii a Macae. Nadácia Oriente prevádzkuje múzeum (Museu Oriente) v Lisabone na brehu rieky Tejo.

Väčšina štipendií Nadácia Oriente je určené portugalským občanom zaujímajúcim sa o Ďaleký východ, resp. obyvateľom Ďalekého východu, ktorí plánujú študovať v Portugalsku. Nadácia však poskytuje štipendiá aj na výskum zameraný na Ďaleký východ – tieto štipendiá môžu čerpať doktorandi (Bolsas de Doutoramento) alebo výskumný pracovníci (Bolsas de Investigação) z portugalských inštitúcií.

Dĺžka štipendia je 12 mesiacov, avšak je možné si ho vo výnimočných prípadoch predĺžiť až na 36 mesiacov, resp. kratšiu dobu. Prihlášky sa podávajú v papierovej podobe v portugalskom alebo anglickom jazyku. Deadline je spravidla v januári.

 

Nadácia Tatra banky

Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Študenti, ktorí sa chcú do programu zapojiť, musia v nasledujúcom akademickom roku (počas realizácie projektu) spĺňať tieto podmienky:

• študovať formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl – Nadácia Tatra banky si vyhradzuje právo pri hodnotení transparentným spôsobom zvýhodniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT,

• byť študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske alebo doktorandské),

• mať vek do 30 rokov,

• mať študijný priemer do 1,8 (za posledný rok štúdia).

Na čo môžete finančné prostriedky využiť a čo všetko musíte doložiť k prihláške sa dozviete tu.

Maximálna výška podpory je 5000€, prihlášky sa podávajú  v papierovej podobe na adresu Nadácie Tatra banky väčšinou v apríli.

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť