Camões IP

CAMÕES – INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I.P. (CICL) je portugalský verejný inštitút, ktorý úzko spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom kultúry a Ministerstvom školstva a vedy na propagácii portugalského jazyka a kultúry vo svete a podpore výskumu v tejto oblasti. IC má pobočky po celom […]