×

CAMÕES – INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I.P. (CICL) je portugalský verejný inštitút, ktorý úzko spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom kultúry a Ministerstvom školstva a vedy na propagácii portugalského jazyka a kultúry vo svete a podpore výskumu v tejto oblasti. IC má pobočky po celom svete, najbližšie vo Viedni a Prahe.

Inštitút každoročne udeľuje štipendiá zahraničným študentom a vedeckým pracovníkom na študijný alebo výskumný pobyt v Portugalsku. O štipendiá sa môžu uchádzať študenti a vedeckí pracovníci z hocijakého odboru, pokiaľ sa rozhodnú venovať štúdiu a výskumu portugalského jazyka a kultúry.

Typy štipendií:

1) Letný kurz portugalského jazyka a kultúry – štipendium je určené pre zahraničných študentov, ktorí sa rozhodli zlepšiť si svoje vedomosti portugalčiny na niektorej z portugalských univerzít alebo inštitúcií zapojených do tohto programu. Odporúčanie na pobyt dáva väčšinou učiteľ portugalčiny IC na základe platných dohôd. Na Slovensku IC pobočku nemá, najbližší sa nachádza vo Viedni alebo Prahe. Kurz trvá 1 mesiac, pričom štipendium nie je možné predĺžiť. Výška štipendia je 500€, z nich zaplatí študent 150€ univerzite.

2) Ročný kurz portugalského jazyka a kultúry – štipendium je určené pre zahraničných študentov, ktorí sa rozhodli zlepšiť si svoje vedomosti portugalčiny na niektorej z portugalských univerzít alebo inštitúcií zapojených do tohto programu. Kurz trvá 8 mesiacov, pričom štipendium nie je možné predĺžiť. Výška štipendia je 450€, okrem prvého mesiaca, kedy študent dostane 825€ a z nich zaplatí univerzite 350€.

3) Programa Fernão Mendes Pinto – program je určený pre zahraničných bakalárov alebo končiacich študentov zapojených prostredníctvom jazykových centier IC do vedeckých projektov na zahraničných univerzitách v oblasti portugalského jazyka. Maximálna dĺžka programu je 12 mesiacov, pričom štipendium je možné predĺžiť. Výška štipendia je 500€.

4) Programa de Investigação – výskumný program je určený zahraničným vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, ktorí majú záujem v Portugalsku študovať portugalský jazyk a kultúru, najmä v rámci magisterského a doktorandského výskumu. Maximálna dĺžka programu je 12 mesiacov, pričom štipendium je možné predĺžiť. Výška štipendia je 500€.

5) Programa Pessoa – program je určený pre zahraničných vedúcich katedier portugalských štúdií alebo portugalského jazyka na univerzitách alebo vo výskumných inštitútoch, ktorí by chceli absolvovať štúdium alebo uskutočniť výskum v oblasti portugalského jazyka a kultúry. Dĺžka programu je rôzna, pričom štipendium je možné predĺžiť. Výška štipendia je 650€.

6) Programa Vieira – program je určený pre zahraničných študentov s titulom Bc., ktorí študujú prekladateľstvo a simultánne tlmočenie alebo sa v tejto oblasti chcú zdokonaliť. Dĺžka programu je rôzna, pričom štipendium je možné predĺžiť. Výška štipendia je 500€.

Prihlášky sa podávajú v marci – apríli podľa výzvy na stránke CICL. Prihlasovanie prebieha v dvoch fázach:

  1. Pré-candidatura – prihlasovanie prebieha výlučne on-line na stránke  www.active-labs.com/camoes/bolsas. Výsledky prvého kola sú väčšinou známe do troch týždňov, vyrozumenie dostanete na e-mail.
  2. Do druhej fázy postúpia iba vybraní kandidáti. Tí musia zaslať nasledujúce dokumenty:
  1. potvrdenie o návšteve školy, resp. doklady o ukončení štúdia
  2. certifikát z portugalského jazyka
  3. odporúčania od dvoch vysokoškolských učiteľov, ktorí potvrdia vaše kvality a zdôvodnia potrebu absolvovania pobytu v Portugalsku
  4. dve fotografie
  5. v prípade, že vo vašej krajine existuje Portugalské centrum CICL, posudok lektora portugalského jazyka
  6. potvrdenie o vyrovnaní všetkých záväzkov voči sociálnej poisťovni vo vašej krajine
  7. potvrdenie o vyrovnaní všetkých záväzkov voči daňovému úradu vo vašej krajine – pokiaľ posledné dva dokumenty neviete zohnať, stačí čestné vyhlásenie
  8. v prípade programov Investigação, Pessoa e Vieira treba doložiť aj motivačný list, kde zdôvodníte, prečo ste sa uchádzate o štipendium a ako vám pobyt pomôže do budúcnosti. Tiež si pripravte štruktúrovaný plán práce s cieľmi a časovým rozpisom. Motivačný list musíte doložiť aj v prípade, že sa rozhodnete pre ročný kurz portugalského jazyka a kultúry.

Výsledky druhého kola budú zverejnené do 30 pracovných dní od ukončenia konkurzu.

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť