Universidade de Lisboa

Univerzita v Lisabone bola založená už v roku 1290, ale z dôvodu niekoľkonásobného sťahovania, kedy sa prvá vysoká škola definitívne usídlila v Coimbre, zostalo hlavné mesto bez univerzity až do roku 1911, teda do pád portugalskej monarchie. Universidade de Lisaboa vznikla zlúčením 4 škôl, […]