Universidade do Porto

Universidade do Porto je najväčšia portugalská univerzita s viac ako 30 tisíc študentmi a každoročne sem na výmenný pobyt príde okolo 2000 erasmákov. Univerzita má jednu business school a 14 fakúlt rozdelených do troch školských areálov (tzv. pólos). Škola sa každoročne umiestňuje […]