Akí sú Portugalci?

Najzápadnejší bod Európy, tam, kde zem končí a more začína a kde žije duch viery a dobrodružstva, ktorý portugalské karavely doviedol k novým svetom pre svet. Tak znejú verše, ktoré nájdete na pamätnej tabuli na najzápadnejšom výbežku Európy – Cabo […]