×

Preložila Katarína Miháľová

Dokumentárne filmy nadobudli v priebehu rokov rôzne podoby. Niektoré čerpajú inšpiráciu zo skutočných udalostí, z vnímania či extrapolácie skutočnosti, iné sú založené na teoretickom prezentovaní nejakej témy alebo predmetu, umeleckom interpretovaní sveta alebo pohľadoch na život plných vášne a poézie.

Tento kinematografický žáner sa prebral zo zimného spánku v roku 2015 a obohatil nás množstvom vynikajúcich diel, vďaka čomu je často označovaný za rok dokumentárnych filmov.

K obrode umeleckého prejavu došlo aj v portugalskom kontexte. Portugalsko podporilo celú radu nových projektov a mnohé dokumentárne filmy boli prezentované na festivaloch a v kinosálach doma i v zahraničí. 

A keďže ide o môj tretí list, rozhodla som sa ho venovať filmovému žánru, ktorým som sa zaoberala počas vysokoškolského štúdia a ktorý nám ponúka rôzne formy expresivity, perspektív, postojov k minulosti a prítomnosti, hoci je ešte stále spájaný so svojím klasickejším štýlom.

Volta à Terra (Návrat do rodného kraja)

Réžia: João Pedro Plácido

Hrajú: Daniel Xavier Pereira, Marco Antônio Guimarães, Daniela Barroso, António Guimarães

Žáner: Dokumentárny film

Dĺžka: 78 min

Rok: 2014

João Pedro Plácido nás prostredníctvom svojho diela Volta à Terra zavedie do odľahlej dedinky Uz na severe Portugalska, kde sme svedkami postupného úpadku tradičného životného štýlu.

Táto portugalsko-francúzska koprodukcia dokumentuje život komunity počas štyroch ročných období, pričom spomína na staré časy a evokuje neistú budúcnosť. Hlavní protagonisti António a Daniel sa paralelne pohybujú v tom istom prostredí, no sužujú ich rozdielne starosti.

João Pedro Plácido ponúka publiku takmer „amatérsky“ spätný pohľad na dedinu očami pozorovateľa, ktorý sa stal iným človekom a ktorý prešiel hlbokou, vnútornou premenou.

Fora de Vida (Sociálne vylúčenie)

Réžia: João Miller Guerra a Filipa Reis

Hrajú: Isabel Cardoso, Miguel Moreira, Mário Monteiro, Monique Montenegro, Ana Lisboa, Salvador Santos

Žáner: Dokumentárny/Krátkometrážny

Dĺžka: 35 min

Rok: 2015

Ústredným motívom snímky Fora de Vida Joãa Millera Guerru a Filipy Reisovej je vysťahovalectvo počas krízy v Portugalsku a spôsob prežitia jeho obyvateľstva.

Finančná kríza v eurozóne postihla predovšetkým štáty južnej Európy a spôsobila u ich občanov prehĺbenie sociálno-ekonomických nerovností. Slovo prežitie sa znovu stalo súčasťou každodennej slovnej zásoby ľudí, ktorí sa usilovali vyžiť z minimálnej mzdy a udržať si zamestnanie, aj keď neisté.

Film hovorí o následkoch zanechaných na Portugalsku európskou krízou, počas ktorej bola polovica ľudí bez práce a druhá polovica nemala žiadny voľný čas.

Ak sa naň pozeráme dnešnými očami, ide o intímny portrét dejinnej fázy, ktorá nami otriasla a z ktorej sme sa doteraz nespamätali.

Pára-me de Repente o pensamento (Zrazu sa mi myseľ zastavila)

Réžia: Jorge Pelicano

Hrajú: Miguel Borges, Alberto, Abreu, Zé Pedro, Joaquim Carvalho, Torres

Žáner: Dokumentárny film

Dĺžka: 101 min

Rok: 2015

Vďaka filmu Pára-me de Repente o pensamento Jorgea Pelicana sa oboznámime s vnútorným svetom schizofrenikov a so spôsobom, akým sa herec dokáže prevteliť do svojej postavy.

Základom naratívnej línie je opis pár týždňov života pacientov psychiatrickej nemocnice Conde Ferreira a zároveň príprava divadelnej hry inscenovanej pri príležitosti osláv 131. výročia založenia inštitúcie, v ktorej Miguel Borges stvárňuje postavu portugalského básnika Ângela de Limu, ktorý bol voľakedy v tomto zariadení hospitalizovaný.  

Vďaka režisérovi máme unikátnu možnosť spoznať zvnútra jednu z najprestížnejších psychiatrických nemocníc v Portugalsku cez nádherné filmové postavy stvárnené samotnými pacientami. Jeho súčasťou sú aj umelecké hľadanie a tvorba a prezentácia čudákov považovaných zväčša za bláznov, ako aj predstavenie povolania herca, pričom dokumentuje spôsob, akým sa ponoril do cudzieho a neznámeho prostredia.

Počas vysokoškolského štúdia som mala možnosť osobne spoznať režiséra a porozprávať sa s ním o tomto kinematografickom diele. Film sa stal referenciou v oblasti dokumentaristiky a práce na pozorovaní, ktorého cieľom je zachytiť a rešpektovať niečo, čo je pre každého z nás vrcholne osobnou a intímnou záležitosťou.

Rio Corgo (Rieka Corgo)

Réžia: Sérgio Da Costa a Maya Kosa

Hrajú: Ricardo Leal

Žáner: Dokumentárny/Dráma

Dĺžka: 95 min

Rok: 2015

Film Rio Corgo Sérgia da Costu a Mayi Kosovej je príbehom o starom tulákovi, ktorý sa ocitne v jednej odľahlej dedine, a o jeho tajomnom vzťahu k ženám.

Silva je extravagantný samotár, ktorého ľahko spoznáme vďaka originálnemu, vyzdobenému sombreru. Počas svojho života pochodil Portugalsko krížom-krážom ako nádenník. Tentokrát ho osud zaviedol do odľahlého kúta, kde sa mu miestni obyvatelia vyhýbajú.

Ana je fascinovaná životným príbehom tohto vandrovníka a čistou náhodou (alebo iróniou osudu) sa stane súčasťou jeho sveta fantázie a nadprirodzených javov. Trávia spolu čím ďalej tým viac času, veľa sa rozprávajú a život na dedine pokračuje ďalej.

Všetko sa raz končí, no koniec môže byť zároveň začiatkom novej etapy alebo nových životných podmienok.

Celý film je v podstate očarujúcim tancom medzi stvoreniami s rozdielnymi osudmi, ktoré obývajú tú istú planétu.

Balada de um Batráquio (Balada obojživelníka)

Réžia: Leonor Teles

Hrajú: Leonor Teles

Žáner: Dokumentárny/Krátkometrážny

Dĺžka: 11 min

Rok: 2016

Balada de um Batráquio Leonor Telesovej skočí priamo do reality a rozbije mýtus, na ktorom je založené xenofóbne správanie.

Keramické ropuchy (tradične umiestňované vo výkladoch portugalských obchodov na odplašenie Cigánov, ktorí sa ropúch boja, pozn. prekl.) všetci poznáme a sú spomienkou na dávne časy. Režisérka spracovala tento námet vlastným, originálnym štýlom.

Z iného, nezávislého a vágnejšieho uhla pohľadu je film tiež úvahou o úlohe kinematografie vo vzdelávaní, politike, zmenách myslenia, výmene a prepojení názorov ako aj procese zachovania či zničenia pamäte a zvyklostí. 

Hoci bol film uvedený do kín až začiatkom roku 2016, má optiku roku 2015, ktorá zostala takmer rovnaká počas celej tejto dekády, a podporil nový, svieži štýl modernej generácie filmových tvorcov.

Stručne povedané, rok 2015 bol z hľadiska myšlienkových tém a línií  výnimočným rokom. Poskytol priestor a čas nevyhnutný na predstavenie, oživenie a propagáciu starších kinematografických diel.

V tomto zmysle bol 16. apríla 2016 uvedený do portugalských kín dokumentárny film z roku 1999 Outro país (Iná krajina) Sérgia Tréfauta, ktorý jefilmovou adaptáciou portugalskej Klinčekovej revolúcie z roku 1974 prostredníctvom pohľadov eminentných fotografov a filmových tvorcov a zbierky originálnych historických archívov.

Na záver si dovolím povedať, že dokumentárna tvorba skutočne ožila a stala sa dokonca aj módnou. Môžeme sa preto len tešiť na rok 2021 a na všetky diela, či už existujúce alebo pripravované, ktoré nám porozprávajú príbehy o roku 2020.  

Napísala Cátia Diogo

v rámci projektu Vyznanie lásky portugalskej kinematografii

s podporou European Solidarity Corps
a Bratislavského dobrovoľníckeho centra.

________________________________________________________________________________________

PORTUGUÊS

Carta nº3- 2015 e os Documentários

Baseados em histórias reais, perceções ou extrapolações da realidade, exposições teóricas de um tema ou objeto, interpretações performáticas do mundo, ou olhares apaixonados e poéticos da vida, são inúmeras as linhas de documentário tecidas aos longo dos anos.

E em 2015, este gênero cinematográfico acordou da sua pseudo hibernação e ofereceu ao mundo inúmeras e maravilhosas obras, ficando conhecido por muitos como, o ano dos documentários.

Consequentemente, essa manifestação artística refletiu-se também no panorama português, onde Portugal apoiou diversas novas produções, como também, assistiu e estreou múltiplos documentários portugueses em festivais e/ou salas de cinema nacionais e internacionais.

E como à terceira é de vez, entendi que nesta carta deveria brindar e destacar o gênero fílmico que abracei durante o meu percurso académico e que, permanecendo ainda muito associado ao seu estilo mais clássico, nos proporciona diferentes linguagens e formas de olhar, pensar e sentir o mundo, no seu passado e no seu presente, e criar memória.

Volta à Terra

Diretor: João Pedro Plácido

Com: Daniel Xavier Pereira, Marco Antônio Guimarães, Daniela Barroso, António Guimarães

Gênero: Documentário

Duração: 78 min

Ano: 2014

Voltar à Terra, de João Pedro Plácido, remonta-nos até Uz, um remoto e pequeno vilarejo no Norte de Portugal, e oferece um registo observacional de um modo de vida tradicional que se vai desvanecendo no tempo.

O filme é uma coprodução portuguesa e francesa que, lembrando o passado e evocando um futuro incerto, segue uma comunidade durante as quatro estações do ano e distingue duas personagens, António e Daniel, que com as suas preocupações contrastantes movimentam-se homologamente.

Assim sendo, quase em jeito de exercício, João Pedro Plácido apresenta um voltar a olhar para trás, para um lugar quando o observador já não é o mesmo e que já sofreu um processo de transformação ou mutação interna.

Fora de Vida

Diretor: João Miller Guerra e Filipa Reis

Com: Isabel Cardoso, Miguel Moreira, Mário Monteiro, Monique Montenegro, Ana Lisboa, Salvador Santos

Gênero: Documentário/ Curta-metragem

Duração: 35 min

Ano: 2015

Fora de Vida, de João Miller Guerra e Filipa Reis, evidência ausências incessantes dum país durante um contexto de crise e como os seus habitantes subsistem.

A crise financeira na Zona Euro afetou principalmente os países europeus meridionais, aumentado a disparidade social e econômica entre os seus cidadãos. A palavra sobrevivência retornou ao vocabulário cotidiano, onde a população batalhava para durar apenas com um salário mínimo e com a riqueza de não perder um emprego, mesmo que precário.

Desse jeito, o filme retrata as sequelas desse momento europeu em Portugal, enquanto uns não têm emprego e outros não têm tempo para viver.

Para além disso, com uma perspetiva e um olhar de 2020 perante o filme, é possível captar um retrato mais interno e íntimo de um estágio que agitou a sociedade que ainda hoje se tenta reerguer.

Pára-me de Repente o pensamento

Diretor: Jorge Pelicano

Com: Miguel Borges, Alberto, Abreu, Zé Pedro, Joaquim Carvalho, Torres

Gênero: Documentário

Duração: 101 min

Ano: 2015

Pára-me de Repente o pensamento, de Jorge Pelicano, atravessa o universo privado da esquizofrenia e o trabalho de ator na construção da personagem.

A linha narrativa base acompanha algumas semanas da vida dos utentes do Centro Hospitalar Conde Ferreira, que coincide com a criação de uma peça teatral produzida para as comemorações dos 131 anos de existência da instituição. Enquadrando assim, o ator Miguel Borges, durante a sua pesquisa sobre Ângelo de Lima, um antigo poeta português que esteve internado nesse mesmo hospital, que viria a deixar marca na peça. 

Através disto, o realizador presenteia-nos com uma visão privilegiada ao cerne de um dos mais consagrados hospitais psiquiátricos de Portugal e introduz-nos personagens maravilhosas que são os próprios utentes. Mas também, guarda em si um processo de procura e criação artística, expondo e envolvendo um bicho, maior parte das vezes confundido e considerado como um louco, a profissão de ator, e documenta a imersão do mesmo num local desconhecido e estrangeiro.

Durante o meu percurso académico tive oportunidade de conhecer e dialogar com o realizador sobre esta obra cinematográfica. Desse momento em diante, este filme tornou-se uma referência documental e de como trabalhar a observação para consagrar e respeitar algo que de tão distante é tão pessoal e privado em cada um de nós.

Rio corgo

Diretor: Sérgio Da Costa e Maya Kosa

Com: Ricardo Leal

Gênero: Documentário / Drama

Duração: 95 min

Ano: 2015

Rio corgo, de Sérgio da Costa e Maya Kosa, distingue um velho vagabundo chegado a remota aldeia, e sua misteriosa relação com as mulheres.

Silva, um solitário e de figura marcante, distinguindo-se rapidamente pelo seu peculiar sombrero adornado, dedicou toda a sua vida a apear Portugal de norte a sul e subsistindo através de distintos ofícios. Nesta nova jornada, habita um espaço alheado, onde os seus habitantes o evitam.

Por surpresa ou fado, fascinada pela história de vida deste andarilho, Ana é convidada a participar neste universo imaginário e sobrenatural. Conversas e momentos vão sendo tecidos entre os dois, e a vida na aldeia vai avançando.

No entanto, tudo o que começa, também termina. Mas esse movimento, por vezes, poderá ser apenas uma nova etapa ou nova condição de vida.

Posto isto, este filme é uma belíssima dança entre a vida e os seus seres que, coabitando num cosmos comum, divergem e trilham tantos rumos de existência.

Balada de um Batráquio

Diretor: Leonor Teles

Com: Leonor Teles

Gênero: Documentário / Curta-metragem

Duração: 11 min

Ano: 2016

Balada de um Batráquio, de Leonor Teles, irrompe pelo real e despedaça uma fábula que acarreta um comportamento xenófobo.

Os sapos de loiça e a comunidade cigana não são desconhecidos aos olhos de todos, e o seu vínculo é já um costume e uma lembrança de um tempo antigo. Nessa lógica, a realizadora lança-se tela dentro e atua pelas próprias mãos.

Num outro olhar, mais ambíguo ou apartado, o filme vagueia e pode propagar-se numa conversa sobre a importância do cinema na educação, política, mudanças de pensamentos, trocas e articulação de ideias, e conservação ou aniquilação de memórias e costumes.

Ademais, apesar do filme só ter sido lançado no início de 2016, preserva em si um olhar de 2015, que não é muito díspar do que lhe sucedeu ou antecedeu por um ano, e impulsionou esta nova e fresca perspetiva de uma moderna geração de cineastas.

Sumariamente, 2015 foi singularmente notável através das diferentes linhas de pensamento e discurso tecidos. Oportunamente, ofereceu espaço e tempo para que anteriores obras cinematográficas fossem lançadas, revistas e impulsionadas.

Visando isto, em 16 de abril de 2015, foi estreado em Portugal um documentário de 1999. Outro país, de Sérgio Tréfaut, manifestou-se e levou a Revolução Portuguesa de 74 à tela por meio dos olhares de notáveis fotógrafos e cineastas e pela reunião de arquivos históricos incomuns.

Poderei então, muito respeitavelmente concluir esta carta que, o documentário renasceu e está na moda. Quem não espera ansiosamente por 2021 e ver toda a arte que foi e será criada sobre este vinte/vinte?

Escrito por Cátia Diogo

no âmbito do projecto A love letter to Portuguese cinema

com o apoio de European Solidarity Corps
e Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť